Очередь на получение квартир

Очередь на получение квартир

С П И С О К граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в администрации городского округа Евпатория по состоянию на 01.01.2022г.

Дата публикации: 15.08.2022, 18:14

                № п/п

Фамилия и инициалы

Дата постановки на учет

Номер учетного дела

1.        

ЩЕБЕЛЬСКАЯ Г.Я.

02.04.1976

417

2.        

ХАЦАЮК В.А.

07.10.1976

457

3.        

КУЛИШ П.Т.

20.01.1977

479

4.        

ВАРАКУТИН А.Е.

16.06.1977

527

5.        

КОСТРОМИЦКАЯ О.В.

16.10.1977

561

6.        

НАПЫЛЬНИКОВА А.А.

09.01.1978

590

7.        

КАЦ А.И.

26.01.1978

604

8.        

МОВЧАН Е.Д.

24.03.1978

б/н

9.        

СНИПИЧ М.А.

08.08.1978

б/н

10.     

ГРУЗИНА З.Н.

27.09.1978

б/н

11.     

ГОРДИЕНКО В.С.

05.12.1978

б/н

12.     

ПОНОМАРЕВА Г.О.

10.10.1979

б/н

13.     

РОГОЗА П.И.

26.02.1979

б/н

14.     

ШАРАШКИН В.С.

19.04.1979

б/н

15.     

БАС А.Н.

03.09.1979

б/н

16.     

БОБЫРЬ Г.А.

15.10.1979

б/н

17.     

ШЕПЕЛЕВА Н.Д.

19.11.1979

б/н

18.     

ВЫПИРАЙЛОВА Н.С.

30.11.1979

б/н

19.     

ГЛУШЕНКОВА С.В.

19.02.1980

б/н

20.     

СМОЛИНСКАЯ Л.А.

19.02.1980

б/н

21.     

ЧЕПЕЛА Ж.А.

20.02.1980

б/н

22.     

НАУМУК Н.Л.

25.02.1980

б/н

23.     

НЕЗНАМОВА Н.В.

14.03.1980

б/н

24.     

АНОХИНА Т.Н.

14.03.1980

б/н

25.     

БЕЛЯСОВА Е.Ф.

18.03.1980

б/н

26.     

БУЗИНА В.И.

22.03.1980

б/н

27.     

ПАЗЫНЯК Е.Г.

12.06.1980

б/н

28.     

ГЛУЩЕНКО Р.П.

16.12.1980

б/н

29.     

ГРИШИНА В.П.

22.01.1981

б/н

30.     

РЫБАК Г.И.

10.02.1981

б/н

31.     

КИНДРА Г.А.

12.03.1981

б/н

32.     

ЖОЛУДЕВА Н.А.

20.03.1981

б/н

33.     

КОРНИЕНКО А.А.

16.04.1981

б/н

34.     

СЕРОВ А.И.

16.04.1981

б/н

35.     

НАЗАРОВА Р.П.

22.04.1981

б/н

36.     

ГРЯЗЕВ А.Е.

26.06.1981

б/н

37.     

БУХАРИНА Н.А.

10.07.1981

б/н

38.     

ШЛЫК С.В.

22.07.1981

б/н

39.     

ЛОПАТИН Е.И.

14.08.1981

б/н

40.     

КОСТРУЛЕВ Ю.П.

10.09.1981

б/н

41.     

ИЛЬЮЧИК Н.И.

11.09.1981

б/н

42.     

КОЛЯСА Л.В.

27.11.1981

б/н

43.     

БОЖКО М.А.

27.11.1981

б/н

44.     

КАЗАКОВА Г.Л.

11.12.1981

б/н

45.     

ЗЕЛЕНЬКО В.С.

26.12.1981

б/н

46.     

АНДРЕЕВА Н.М.

22.01.1982

б/н

47.     

КУЗИНИН В.П.

12.03.1982

б/н

48.     

ВОЛГИН С.М.

23.04.1982

б/н

49.     

ПШЕНИЧНИКОВА В.К.

23.04.1982

б/н

50.     

АЛДОШИНА Л.М.

11.06.1982

б/н

51.     

ТРУХАНОВА Л.Г.

23.07.1982

б/н

52.     

ЮРЧЕНКО Н.П.

13.08.1982

б/н

53.     

ЧЕРНАЯ М.Н.

22.10.1982

б/н

54.     

ГОРБАЧ В.В.

22.10.1982

б/н

55.     

ШРАМКО Г.А.

24.11.1982

4578

56.     

АЛБУЛ Н.Н.

24.12.1982

б/н

57.     

ИЛЬЧЕНКО И.С.

28.01.1983

б/н

58.     

ПЛЕТНЕВ А.И.

28.01.1983

б/н

59.     

ЧУХРИЙ Л.Г.

28.01.1983

б/н

60.     

ЛАНКО Н.Р.

28.01.1983

б/н

61.     

ГОРЛОВА Г.Л.

11.02.1983

б/н

62.     

ПАПАЗЯН О.Г.

08.04.1983

б/н

63.     

ШМУРАКОВА Н.И.

08.04.1983

б/н

64.     

ИЛЬИНА А.А.

13.05.1983

б/н

65.     

НАКИВАЙЛО А.Ф.

08.07.1983

б/н

66.     

ПОКРОВ В.В.

16.09.1983

б/н

67.     

САЛЬНИЧЕНКО М.В.

16.09.1983

б/н

68.     

ФИЛАТОВ Н.С.

11.11.1983

б/н

69.     

ВАСИЛЬЕВА О.А.

11.11.1983

б/н

70.     

ХВОРОСТЯНКО В.А.

15.11.1983

5735

71.     

ТЕРЕЩЕНКО В.А.

13.01.1984

б/н

72.     

ГАРРИС Т.В.

09.02.1984

б/н

73.     

ЧЕПУРКО В.В.

10.02.1984

б/н

74.     

РЯБЧУНЕНКО С.Б.

10.02.1984

б/н

75.     

РУДЕНКО З.А.

10.02.1984

б/н

76.     

ШЕШКО В.Г.

10.02.1984

б/н

77.     

ШЕШКО О.П.

10.02.1984

5591

78.     

ПОПОВА Л.А.

23.03.1984

б/н

79.     

БЕЛАН Н.И.

27.04.1984

б/н

80.     

ОСТАПЕНКО В.И.

11.05.1984

б/н

81.     

ЗАРУБОВА Л.М.

11.05.1984

б/н

82.     

КЛИМЕНЧЕНКО Д.С.

11.05.1984

б/н

83.     

РАЕВСКИЙ В.П.

25.05.1984

б/н

84.     

ЛЕСПУХ В.М.

25.05.1984

б/н

85.     

БОГДАНЕЦ А.В.

08.06.1984

б/н

86.     

ГОНЧАРОВ С.И.

08.06.1984

б/н

87.     

НОВАК А.М.

11.06.1984

5653

88.     

ЛУКЬЯНОВА Т.А.

13.07.1984

б/н

89.     

ЕФИМОВА Л.А.

13.07.1984

б/н

90.     

ЮЩУК Л.Е.

24.07.1984

4119

91.     

ЖИДОВА О.Ф.

27.07.1984

б/н

92.     

ТЕРПУГОВ Р.В.

27.07.1984

б/н

93.     

МОСКАЛЕВА В.В.

24.08.1984

б/н

94.     

ВИХАРЕВА С.Н.

24.08.1984

б/н

95.     

УШАКОВА Н.Н.

24.08.1984

б/н

96.     

ШАШКИНА С.И.

14.09.1984

б/н

97.     

ВАРАВА А.М.

28.09.1984

б/н

98.     

КОНИК Л.С.

12.10.1984

б/н

99.     

РЕЗЯПКИНА М.Л.

12.10.1984

б/н

100. 

ЧЕРЕМУХИНА В.В.

26.10.1984

б/н

101. 

ПОПОВА К.Н.

26.10.1984

б/н

102. 

РУБАН О.Е.

14.12.1984

б/н

103. 

ПОТАПОВ С.А.

14.12.1984

б/н

104. 

ХАЛИМУЛЛОВА Л.В.

14.12.1984

б/н

105. 

ГЕРАСИМЧУК Р.С.

14.12.1984

б/н

106. 

УЛЬЯНЦЕВА А.А.

14.12.1984

б/н

107. 

РЕПЕНКО С.Н.

14.12.1984

б/н

108. 

РЕВА Ю.М.

28.12.1984

б/н

109. 

ЮХНЕВИЧ Л.В.

28.12.1984

б/н

110. 

ЛИТВИНЕНКО С.М.

25.01.1985

24

111. 

КАНОНИК М.И.

25.01.1985

26

112. 

КОШЕЛЕВА В.К.

22.02.1985

54

113. 

БАРБУХ С.И.

22.02.1985

62

114. 

КАЙГОРОДОВА Н.П.

15.03.1985

72

115. 

НИКИШИНА Г.А.

15.03.1985

83

116. 

МАЙОРОВА Л.П.

15.03.1985

96

117. 

КОВАЛЕНКО И.Н.

29.03.1985

103

118. 

ФАЛЬКОВСКИЙ В.А.

29.03.1985

109

119. 

СЕРГИЕНКО Г.Н.

12.04.1985

119

120. 

БАТМАНОВА А.И.

12.04.1985

125

121. 

БАБАК Н.В.

15.04.1985

б/н

122. 

МЕЛИХОВА Н.Н.

18.04.1985

б/н

123. 

АСТАПЕНКО М.П.

26.04.1985

155

124. 

ДУЕВА В.А.

12.05.1985

179

125. 

УЛИТИН М.Л.

12.05.1985

197

126. 

КОНЯХИНА А.Д.

03.06.1985

б/н

127. 

МАЧАРАШВИЛИ Л.Б.

14.06.1985

223

128. 

СТОРОЖКО В.А.

14.06.1985

224

129. 

БАСОВ В.Н.

14.06.1985

226

130. 

ГОДУЛЯНОВ А.В.

14.06.1985

233

131. 

КАЧАНОВА С.С.

14.06.1985

244

132. 

ДАНИЛЮК Т.И.

14.06.1985

245

133. 

ХОМЕНКО В.В.

14.06.1985

259

134. 

ДАНИШЕВСКАЯ Е.Е.

12.07.1985

279

135. 

КРАШЕНИНА А.А.

12.07.1985

286

136. 

ВЯЛЫХ М.Д.

12.07.1985

296

137. 

КАЩЕНКО А.А.

09.08.1985

313

138. 

НЕЧАЕВА Е.А.

09.08.1985

319

139. 

ШИЯН Н.И.

23.08.1985

321

140. 

ЛАКТИОНОВА Г.В.

13.09.1985

343

141. 

ВИШНЯКОВА Л.Н.

13.09.1985

346

142. 

ГРЕЧУЩЕВ В.Г.

11.10.1985

499

143. 

ЛЕБЕДЕВА А.А.

19.11.1985

5538

144. 

НАУМОВСКАЯ Л.А.

13.12.1985

360

145. 

ПОЛЯКОВА С.С.

27.12.1985

373

146. 

ШЕСТУХИНА С.В.

27.12.1985

377

147. 

СКОРНЯКОВА Л.Ф.

17.01.1986

397

148. 

КОСТРУЛЕВА Г.Д.

17.01.1986

400

149. 

КОВАЛЕВА В.И.

17.01.1986

410

150. 

ЛЫКУС Я.Т.

31.01.1986

416

151. 

МОСКОВЧЕНКО Т.Л.

14.02.1986

443

152. 

ЖМАРЕВА В.Я.

14.02.1986

444

153. 

АНДРЕАДИ Т.А.

28.02.1986

453

154. 

ЧЕРНИЙ Л.М.

14.03.1986

464

155. 

ГЛУШКОВ Н.А.

14.03.1986

480

156. 

КАРАЧКОВА В.Н.

14.03.1986

б/н

157. 

ДУБИКОВА С.Н.

28.03.1986

501

158. 

ДОБРУН А.И.

28.03.1986

503

159. 

КОРОТУНОВА Н.М.

28.03.1986

б/н

160. 

ДЕМИДЕНКО А.М.

25.04.1986

543

161. 

ОРЛОВА Л.Н.

16.05.1986

582

162. 

БАГИШЕВА Н.К.

16.05.1986

584

163. 

ГОЛДОБИНА Л.В.

30.05.1986

595

164. 

АЛЕХИНА О.А.

03.06.1986

б/н

165. 

ЕМЧЕНКО М.В.

13.06.1986

607

166. 

ХУЛАПА Н.И.

13.06.1986

627

167. 

ТУЛЬЧЕНКО А.И.

27.06.1986

634

168. 

МАРЧАК Л.Ш.

11.07.1986

648

169. 

КОМЛЕВ А.Г.

11.07.1986

652

170. 

ТРУЩЕНКО С.Г.

11.07.1986

655

171. 

БЕЛЯВЦЕВА Г.Ф.

24.07.1986

657

172. 

АРИХИНА С.Д.

28.08.1986

565а

173. 

САМОЙЛИК В.Н.

29.08.1986

681

174. 

ЧЕЛПАНОВА О.Б.

12.09.1986

690

175. 

КОЗАЧЕНКО Т.Н.

26.09.1986

672

176. 

КОЗАЧЕНКО В.Т.

26.09.1986

6501

177. 

ЕВТУШЕНКО Ю.П.

10.10.1986

680

178. 

РОГОТНЕВА Е.В.

26.10.1986

б/н

179. 

АРЕСТОВА В.В.

31.10.1986

696

180. 

ЛЕБЕДЬ Т.А.

14.11.1986

679

181. 

ШВЕЦОВА Н.Т.

14.11.1986

685

182. 

ЛОГАЧЕВА Л.Д.

14.11.1986

692

183. 

ЛУКАРЖЕВСКАЯ Н.В.

02.12.1986

5716

184. 

ПРИХОДЬКО В.И.

26.12.1986

741

185. 

ДИДЕНКО А.М.

09.01.1987

749

186. 

РЕЗЯПОВ В.Н.

09.01.1987

756

187. 

МАРЧУК О.В.

23.01.1987

б/н

188. 

НАУХАЦКАЯ М.Д.

13.02.1987

779

189. 

СТОЛЯРЧУК В.И.

13.02.1987

785

190. 

РЫЖЕНКО Т.Н.

13.02.1987

790

191. 

КОСТЮРА В.М.

13.02.1987

792

192. 

ГЕСЬ С.А.

13.02.1987

793

193. 

КИРИЧЕНКО Н.Н.

13.02.1987

б/н

194. 

КУЗИНИН С.В.

27.02.1987

806

195. 

СТУДЕННИКОВА Н.А.

13.03.1987

816

196. 

АНДРЕЙЧЕНКО Л.В.

27.03.1987

832

197. 

ПЕЦИК О.И.

01.04.1987

б/н

198. 

ПИЛЕРЖИНСКИЙ Н.М.

10.04.1987

851

199. 

КАЗЕМСКАЯ Н.П.

11.04.1987

б/н

200. 

ГОЛДОБОВА В.Ф.

24.04.1987

877

201. 

ГРИГОРЬЕВА Л.Н.

18.05.1987

б/н

202. 

ФЕДОРОВИЧ Н.В.

29.05.1987

б/н

203. 

СУНЯЕВА С.В.

29.05.1987

928

204. 

ПАШКЕВИЧ Н.С.

29.05.1987

929

205. 

КОЛОСАРЕВА Т.Б.

12.06.1987

б/н

206. 

СЕЙТ-ОСМАНОВА Р.С.

12.06.1987

946

207. 

ПЕЧЕНКО Н.В.

19.06.1987

961

208. 

ИВАНОВА С.В.

19.06.1987

965

209. 

НОВИКОВА Н.В.

10.07.1987

973

210. 

ЛЕЩИНСКАЯ Н.М.

10.07.1987

976

211. 

ЧУБ А.А.

24.07.1987

991

212. 

БЕРЕЖНОЙ В.В

24.07.1987

993

213. 

БОСОВА Е.Я.

24.07.1987

994

214. 

ИВАНЮК О.И.

24.07.1987

995

215. 

БАЛАЦКАЯ Р.П.

24.07.1987

998

216. 

ИПАТОВ С.В.

28.08.1987

1029

217. 

МИХНИК В.М.

11.09.1987

1137

218. 

ЦОКУР Н.Г.

09.10.1987

1157

219. 

ТИСЛЕНКО О.Л.

09.10.1987

1160

220. 

БУШАКОВА В.В.

09.10.1987

1163

221. 

РОМАНОВА И.Н.

09.10.1987

1164

222. 

АНДРЕЙЧУК Л.Б.

23.10.1987

1172

223. 

КЛИМОВИЧ А.И.

23.10.1987

1113

224. 

ГЕРАСИМОВА А.В.

23.10.1987

1176

225. 

ШУРЫГИН А.В.

03.11.1987

4635

226. 

ЕПЛОВА О.Н.

13.11.1987

1191

227. 

ПЕТЛЕНКО Ю.И.

27.11.1987

1223

228. 

ЧЕТВЕРГОВА Т.Г.

11.12.1987

1228

229. 

ПИКАЛОВА Т.Я.

29.12.1987

б/н

230. 

ШАРОВА А.В.

22.01.1988

б/н

231. 

ГОНЧАРОВ В.Н.

19.02.1988

1260

232. 

ВОРОНОВА Л.И.

19.02.1988

1263

233. 

ТИЩЕНКО Н.С.

19.02.1988

6268

234. 

МАЛЮКОВА В.П.

18.03.1989

1297

235. 

ЩЕРБАНЬ Е.Г.

18.03.1988

1299

236. 

КУЗЬМИНА Т.Л.

18.03.1988

1300

237. 

ЛЕПЕЕВА Т.В.

18.03.1988

1305

238. 

КАПАРОВА Н.Г.

18.03.1988

1322

239. 

ВИТОВИЧ В.П.

18.03.1988

1311

240. 

ЧЕРНОВА Н.И.

25.03.1988

4960

241. 

ЗИЛЕВА Н.М.

22.04.1988

1325

242. 

ДЬЯКОВА Н.Н.

22.04.1988

1330

243. 

ДЕМЕРДЖИ К.В.

22.04.1988

1336

244. 

БЕЛЫХ Т.В.

22.04.1988

1340

245. 

ДЕРЕВЕНЕЦ В.Н.

22.04.1988

1359

246. 

ДЕРЕВЯНКО З.П.

22.04.1988

1366

247. 

ЗАДОРОЖНЫЙ Г.В.

22.04.1988

1370

248. 

КАРПЕНКО Е.М.

22.04.1988

1372

249. 

КОЛЕСНИКОВА С.Д.

22.04.1988

б/н

250. 

ЯЦКЕВИЧ Я.В.

27.05.1988

1386

251. 

ЯЦКЕВИЧ С.П.

27.05.1988

6410

252. 

СИДОРОВА А.В.

27.05.1988

1390

253. 

ДУЖУК Л.П.

17.06.1988

1430

254. 

ПОЛИЩУК Е.Н.

29.06.1988

б/н

255. 

КИСЕНКО В.А.

22.07.1988

1455

256. 

ОСТРОВЕРХ Т.И.

22.07.1988

1458

257. 

РУДЕНКО Ю.П.

22.07.1988

1463

258. 

ШИШКИНА Л.А.

22.07.1988

1466

259. 

СЫТНИК В.Е.

22.07.1988

1469

260. 

СНУРНИЦЫНА Т.Г.

22.07.1988

1473

261. 

КАРАН Е.М.

23.09.1988

1548

262. 

СЕМЕНОВА Е.А.

20.02.1989

5351

263. 

ДУШИНА О.С.

24.02.1989

1621

264. 

МИТЕЛЬМАН Л.Ф.

24.02.1989

1640

265. 

НАДТОЧИЙ Ю.Н.

24.02.1989

1643

266. 

ТРОИЦКАЯ Л.П.

24.02.1989

1657

267. 

БОНДАРЕНКО В.В.

24.02.1989

1664а

268. 

СОЛОВЬЕВА А.Д.

24.02.1989

1676

269. 

ГАЙВОРОНСКАЯ С.И.

24.02.1989

1685

270. 

БЕСПАЛОВА Е.А.

24.03.1989

1689

271. 

БЕСПАЛОВ А.Е.

24.03.1989

5197

272. 

ТРУШ Т.А.

24.03.1989

1698

273. 

ЛЕБЕДЕВА Н.Н.

24.03.1989

1709

274. 

ШТАНЬКО Н.С.

24.03.1989

1711

275. 

ВАЛЯС Л.Д.

24.03.1989

1714

276. 

ШЕЛЬМЕНКОВ Н.В.

24.03.1989

1715

277. 

ДМИТРИЕВ В.Н.

04.04.1989

4649

278. 

ЧАЩИНА Г.И.

21.04.1989

1726

279. 

ЗАХАРЧУК Л.Л.

21.04.1989

1730

280. 

ЯКОВЕНКО Н.А.

21.04.1989

1732

281. 

АНТОНОВА С.Ю.

21.04.1989

1733

282. 

МАЛЬЦЕВ И.В.

21.04.1989

1745

283. 

КАРАПЕТЯН Т.В.

21.04.1989

1749

284. 

МАЛЕКИН И.И.

19.05.1989

1768

285. 

ДЬЯКОНОВА А.В.

19.05.1989

1769

286. 

САКАРА М.Г.

19.05.1989

1771

287. 

ШАВРОВА Т.С.

19.05.1989

1774

288. 

ПАТРАХОВА Е.Г.

19.05.1989

1778

289. 

КОЛЯДА М.В.

19.05.1989

1806

290. 

МИСКЕВИЧ В.М.

16.06.1989

1819

291. 

МИСКЕВИЧ Н.А.

16.06.1989

6245

292. 

СТОРОЖЕВА И.Д.

12.07.1989

б/н

293. 

КУСПЕЛЕВА Я.Ф.

21.07.1989

1845

294. 

ДОМАНСКАЯ Л.А.

21.07.1989

1858а

295. 

ДОРОШЕНКО Е.В.

21.07.1989

1865

296. 

ДЕРЕВЯНКО О.И.

18.08.1989

1886

297. 

ЗЫКИНА Т.Н.

18.08.1989

1887

298. 

ЖДАНОВИЧ Г.Е.

18.08.1989

1890

299. 

СКОВОРОДКО В.Б.

18.08.1989

1891

300. 

КАРАПЕТЯН Г.А.

18.08.1989

1898

301. 

СЕМЕНОВА Н.В.

18.08.1989

1909

302. 

ЖИЛЯКОВА Г.П.

18.08.1989

1910

303. 

БОГДАНОВА Т.А.

22.09.1989

1918

304. 

РАУШ В.В.

22.09.1989

1932

305. 

ШЕРЕМЕТ Г.Л.

22.09.1989

1936

306. 

ТЕРНАВСКАЯ Л.Н.

22.09.1989

1939

307. 

ГОРБАЧУК Н.Н.

04.10.1989

4779

308. 

ВЕЦЬКО С.С.

20.10.1989

938

309. 

КУЗЬМЕНКО Л.П.

24.01.1990

5054

310. 

АНДРОСОВА О.В.

26.01.1990

1990

311. 

КРЯЧКО Л.М.

26.01.1990

2010

312. 

ПОТАС В.А.

26.01.1990

2046

313. 

БИРЮКОВ И.С.

16.02.1990

2054

314. 

ПЕШКОВ В.А.

16.02.1990

2063

315. 

ГОРНОСТАЕВА Г.Х.

16.02.1990

2065

316. 

РУДАКОВА О.И.

06.03.1990

б/н

317. 

СЕМЕНОВА Т.Н.

27.03.1990

2109

318. 

ЛЮБИМОВА Е.А.

27.03.1990

2119

319. 

ЗВЕНКОВА Л.В.

27.03.1990

2124

320. 

ЧИРКОВА А.Е.

27.03.1990

2125

321. 

КОЛЕСОВА Н.И.

28.04.1990

2158

322. 

ПОВИТНИЦКИЙ А.А.

28.04.1990

2163

323. 

ШЕСТОВА Е.И.

28.04.1990

2185

324. 

ДРЁМОВА О.А.

28.04.1990

2188

325. 

БОРТНИКОВА О.А.

18.05.1990

б/н

326. 

КАРНАФЕЛЬ Г.А.

18.05.1990

6250

327. 

БУЛЬМИСТЕР О.И.

18.05.1990

2213

328. 

СИЯНКОВСКИЙ С.И.

15.06.1990

2234

329. 

БАС Л.А.

03.07.1990

б/н

330. 

ПОПОВА Т.П.

05.07.1990

4813

331. 

КОВАЛЕНКО Ю.А.

26.07.1990

1786

332. 

КУСКОВА Т.Н.

27.07.1990

2249

333. 

ДРОБОТ Е.Г.

27.07.1990

2255

334. 

ЯВОРСКАЯ И.А.

27.07.1990

2263

335. 

ФРАНЧУК Т.В.

27.07.1990

5805

336. 

БАДЫЛЕВИЧ Т.А.

27.07.1990

2895

337. 

КОРОБОВА Т.П.

30.07.1990

4595

338. 

ГОДУЛЯН Л.Ф.

24.08.1990

2921

339. 

БОГАЧ Р.М.

24.08.1990

2924

340. 

МИРОНОВА И.И.

24.08.1990

2929

341. 

ЖАДИК Л.И.

21.09.1990

2943

342. 

РОВЕНЧАК И.К.

21.09.1990

2946

343. 

НАДТОЧИЙ В.К.

21.09.1990

2947

344. 

КОЛИНИЧЕНКО А.Н.

26.10.1990

2983

345. 

БАРАННИКОВА С.Н.

26.10.1990

б/н

346. 

НОВИКОВА И.А.

01.02.1991

3030

347. 

ЛЯХОВА Л.Ю.

01.03.1991

б/н

348. 

ЯКУБОВСКАЯ И.И.

08.03.1991

483

349. 

СТУКАЧЕВ В.В.

02.04.1991

3103

350. 

ЕФРЕМОВ Н.И.

02.04.1991

3116

351. 

ПАВЛОВ В.И.

29.04.1991

3124

352. 

ДУШИНА О.Н.

29.04.1991

3147

353. 

БАХЧЕВАН Ф.М.

07.06.1991

3158

354. 

СМИРНОВА О.В.

07.06.1991

4355

355. 

СПОДИНА Т.П.

07.06.1991

3165

356. 

ЧАЙКА Л.М.

07.06.1991

3167

357. 

БАБИЙЧУК В.М.

07.07.1991

б/н

358. 

МЫЗНИКОВА С.Г.

26.07.1991

3209

359. 

БЕЛЯВСКИЙ А.Б.

26.07.1991

3210

360. 

МИНАКОВА Е.И.

26.07.1991

3214

361. 

ГАСАНОВ И.Д.

23.08.1991

3226

362. 

БАЛАКТИОНОВА Г.Ю.

27.09.1991

3254

363. 

СИМИКИНА Л.И.

27.09.1991

3266

364. 

ПОЗЮБАНОВА Л.В.

27.09.1991

3273

365. 

ГАРБУЗОВ Ю.В.

27.09.1991

359

366. 

МАТИЕНКО Т.В.

25.10.1991

3277

367. 

СВИЧКАРЕНКО С.Л.

02.11.1991

б/н

368. 

ГОНЧАРОВ И.А.

04.03.1992

3345

369. 

АВДЕЕВ В.М.

04.03.1992

3361

370. 

КОЛЕСНИКОВ В.М.

04.03.1992

3365

371. 

ШАЛАГИН А.В.

04.03.1992

3304

372. 

ГУНЯ Л.З.

01.04.1992

б/н

373. 

ШАМЛИ Т.П.

03.04.1992

3383

374. 

ИЗОСИМОВА Л.А.

03.04.1992

3409

375. 

КУЛЕШ Е.С.

16.05.1992

3411

376. 

ОЧИТКО А.П.

16.05.1992

3412

377. 

ТЫРИНА Т.А.

16.05.1992

3437

378. 

ТЫРИНА Н.В.

16.05.1992

6204

379. 

ГРОХ О.А.

26.06.1992

3479

380. 

РЫБАК В.И.

17.07.1992

3506

381. 

ВЫЧАЛКОВСКИЙ И.А.

17.07.1992

3507

382. 

СУХОДОЕВА Е.И.

17.07.1992

3508

383. 

ФЕДОРУК С.М.

28.08.1992

3513

384. 

ВАСИЛЕНКО А.В.

02.10.1992

3631

385. 

КРИВОШЕЕНКО Е.Ф.

02.10.1992

3639

386. 

СМИРНОВА Л.А.

02.10.1992

б/н

387. 

ТОМАЕВА С.Я.

13.11.1992

3648

388. 

СОЛОВЬЕВ М.Ю.

13.11.1992

3656

389. 

ТИМЧЕНКО В.В.

13.11.1992

3661

390. 

ЕВДОКИМОВА З.И.

13.11.1992

3668

391. 

ЧЕШУИНА Л.К.

13.11.1992

б/н

392. 

ЕВХУТИЧ А.Г.

29.01.1993

3687

393. 

ПОЛИЩУК И.Т.

29.01.1993

3689

394. 

ТЕСЛЯ И.Я.

29.01.1993

б/н

395. 

АФАНАСЬЕВА Н.И.

26.02.1993

3695

396. 

ЛАБУТИН А.С.

26.02.1993

3705

397. 

БАЛАШЕНКО Е.П.

26.02.1993

3709

398. 

ЛУКИНА Н.И.

15.03.1993

6269

399. 

ГОРОДНИЧЕНКО Е.И.

26.03.1993

3725

400. 

МАЛКИНА Л.М.

26.03.1993

3734

401. 

ГУЛЯЕВ Н.П.

26.03.1993

3736

402. 

ГЕЕЦ Л.Э.

26.03.1993

3737

403. 

АБРОСИМОВ Г.И.

28.04.1993

3757

404. 

АБАСОВ Г.Г.ОГЛЫ

28.04.1993

3768

405. 

ЛУКЬЯНЕНКО В.В.

14.05.1993

3770

406. 

ЧУЙКО Т.А.

14.05.1993

3775

407. 

САДОМОВА Б.Ф.

18.06.1993

3785

408. 

НАГОРНЫЙ В.М.

18.06.1993

3790

409. 

САВЧЕНКО С.В.

18.06.1993

3793

410. 

ГАНИЕВ А.С.

23.07.1993

3801

411. 

ШУЛЬКЕВИЧ Е.П.

23.07.1993

3806а

412. 

КАРАКУЛОВ О.В.

23.07.1993

3816

413. 

КАСЬЯНОВА О.Г.

02.08.1993

6443

414. 

ОРЛОВ Д.П.

09.08.1993

б/н

415. 

КАЛИНОВСКАЯ И.П.

27.08.1993

3824

416. 

ОВСЕЙЧУК Е.П.

27.08.1993

3829

417. 

СОЛОВЬЕВА Е.В.

24.09.1993

3834

418. 

ДЕРИПАСКО В.В.

24.09.1993

3840

419. 

ГОЛОСОВ О.Д.

24.09.1993

3843

420. 

КОРОЛЕНКО Е.П.

24.09.1993

3847

421. 

ИГРАКОВА О.И.

29.10.1993

3856

422. 

ИВАНОВ Е.И.

29.10.1993

3862

423. 

ГОРБАТКО Н.Н.

29.10.1993

3863

424. 

ЮХНЕВИЧ Р.Ю.

19.11.1993

5556

425. 

КУТЕЕВА Л.А.

26.11.1993

3878

426. 

КИНДРИК И.И.

31.12.1993

5154

427. 

КВАШНИКОВ В.П.

22.01.1994

1822

428. 

ВАСИЛЬЧЕНКО А.Г.

25.02.1994

3896

429. 

РЕНГАЧ В.И.

25.02.1994

3900

430. 

ТРЕЩЕВА В.Т.

25.02.1994

3901

431. 

ЕЛАМКОВА Т.М.

25.02.1994

3903

432. 

МАСЛАК А.А.

29.03.1994

б/н

433. 

СУХОВ Б.И.

01.04.1994

3917

434. 

МАРГОЛИНА М.В.

01.04.1994

3918

435. 

ВОЛКОВА Т.А.

05.05.1994

3928

436. 

ГРИЦЕНКО А.И.

05.05.1994

3934

437. 

ТУР И.Л.

05.05.1994

3936

438. 

КАВЕРЗНЕВА И.И

05.05.1994

3944

439. 

ЛАПИНА Е.И.

05.05.1994

3945

440. 

МОРОЗОВ А.Г.

05.05.1994

3948

441. 

БАЯКОВА М.Ф.

10.06.1994

3964

442. 

ШАМАЕВА Л.Е.

10.06.1994

3970

443. 

ШЕВЧЕНКО Т.В.

15.07.1994

3976

444. 

БЕРЕЗИНА Н.С.

15.07.1994

3978

445. 

ШАЙХИСЛАМОВ Р.Ф.

15.07.1994

3989

446. 

ЯЦКОВА О.И.

15.07.1994

3992

447. 

ЛЕВЧЕНКО А.В.

24.07.1994

713а

448. 

ДАНИЛИНА Н.Н.

26.08.1994

4017

449. 

БАЛАНОВА И.А.

18.09.1994

б/н

450. 

АНДРЮЩЕНКО О.Г.

30.09.1994

5768

451. 

ПЕРМЯКОВА М.Ю.

30.09.1994

4037

452. 

РАДЧЕНКО С.Л.

30.09.1994

4039

453. 

МЕДВЕДЕВ А.В.

09.10.1994

505

454. 

КРАВЧЕНКО Т.Г.

25.10.1994

620

455. 

АНТОНОВА М.М.

28.10.1994

4045

456. 

КАШУК В.И.

28.10.1994

4052

457. 

МАМЕДОВА О.В.

12.01.1995

6157

458. 

КУЛЯНИЦА А.В.

27.01.1995

4066

459. 

ФАДЕЕВ С.А.

27.01.1995

4067

460. 

ЧЕРЕНКОВ В.С.

27.01.1995

4070

461. 

КЫЗЫМ П.Н.

27.01.1995

4071

462. 

БОРУЛЯ Т.Н.

03.03.1995

4080

463. 

ЕКИМОВ Н.Н.

03.03.1995

4081

464. 

ШВИДЬ Е.Л.

03.03.1995

4090

465. 

КУЗЬМЕНКО О.Г.

31.03.1995

4120

466. 

БАСТРАКОВ А.А.

12.05.1995

4123

467. 

ТАХТАРОВА В.С.

12.05.1995

4138

468. 

СИДОРЕНКО Н.Г.

12.05.1995

4154

469. 

БОРОДИЙ А.И.

16.06.1995

4178

470. 

МАЛЬКОВ В.В.

16.06.1995

4171

471. 

АНДРЕЕВСКАЯ О.Р.

17.06.1995

б/н

472. 

СУББОТИН А.В.

03.08.1995

1326

473. 

УВАРОВА Л.А.

11.08.1995

б/н

474. 

ЕРЕМЕНКО Т.Н.

11.08.1995

4195а

475. 

ВАСИЛЕНКО А.П.

11.08.1995

4208

476. 

БУРИЛИН А.А.

18.08.1995

6221

477. 

ИБРАИМОВА З.А.

29.09.1995

4214

478. 

КУФТОВА Т.А.

29.09.1995

4217

479. 

ПРИХОДЬКО И.Н.

29.09.1995

4222

480. 

КРАВЧУК О.С.

29.09.1995

4226

481. 

МАКАРОВА А.И.

29.09.1995

4229

482. 

ГРУДИНА О.В.

29.09.1995

4230

483. 

ГАЛЬПЕРТ Я.И.

29.09.1995

4232

484. 

ПИКАЛОВ Д.К.

25.11.1995

5929

485. 

НИКУЛИНА Т.В.

08.12.1995

4690

486. 

ШЕВЧУК В.А.

30.01.1996

4613

487. 

ОВЧИННИКОВА Т.Н.

02.02.1996

4244

488. 

ГУНЬКОВ М.В.

17.02.1996

6274

489. 

МАКАРЕНКО В.В.

05.03.1996

4252

490. 

ЛУЦЕНКО В.Н.

05.03.1996

4255

491. 

ДАРЗНЕК Р.В.

05.03.1996

4258

492. 

ДЖАМБАЗЯН К.А.

05.03.1996

35-з

493. 

КАЦ Т.С.

05.03.1996

4260

494. 

ДУБРОВИНА Л.В.

29.03.1996

5932

495. 

КУРИЛЕНКО В.В.

05.04.1996

4269

496. 

ЦИСАР С.Л.

05.04.1996

4273

497. 

ГУМИРОВА В.М.

12.07.1996

4288

498. 

САМЕДОВА Л.Т.

12.07.1996

4289

499. 

ГУСЕЙНОВ Р.Т.

12.07.1996

6361

500. 

АДЖИОСМАНОВА А.А.

12.07.1996

4294

501. 

ВИНОГРАДОВ Г.А.

26.07.1996

4304

502. 

БОРИСОВА Р.А.

30.08.1996

4311

503. 

МИЩЕНКО Н.Ю.

15.09.1996

6099

504. 

СМИРНОВА А.А.

01.11.1996

4335

505. 

БЕКИРОВА Э.М.

01.11.1996

4342

506. 

ЖИДКОВА Н.Ш.

01.11.1996

4345

507. 

СОЛОНЦОВА Е.В.

01.11.1996

4347

508. 

ДОЦЕНКО А.Н.

01.11.1996

4348

509. 

ГОЛУБЕНКО В.Ю.

01.11.1996

4355

510. 

НАГОРНАЯ Л.И.

31.01.1997

4367

511. 

АСТАФЬЕВА Н.А.

28.02.1997

4376

512. 

ШУЛИКА Т.Ф.

28.02.1997

4377

513. 

СТЕПЕНКО Г.И.

11.04.1997

4390

514. 

ГРАЧЕВА Е.А.

23.05.1997

4400

515. 

ХАЙРЕТДИНОВ Р.А.

23.05.1997

4415

516. 

ШЕЙНОВА Е.М.

23.05.1997

4419

517. 

ИЛЬНИЦКАЯ Н.В.

23.05.1997

4421

518. 

КУШНИР В.Ф.

27.06.1997

4426

519. 

ШИШКИНА О.В.

25.07.1997

3476/1

520. 

БЕЛОУСОВА О.Ф.

29.08.1997

4440

521. 

НОВИЦКАЯ Л.Ю.

29.08.1997

4441

522. 

САУТКИНА Н.И.

29.08.1997

1270а

523. 

КУЛЕНКОВ А.А.

30.09.1997

б/н

524. 

КОНОЛИЧЕНКО Л.М.

31.10.1997

4448

525. 

ТАТАУРОВА В.П.

31.10.1997

4451

526. 

ДЕВЛЕТШАЕВА Л.Э.

31.10.1997

4455

527. 

ШЕВЧЕНКО Н.В.

21.01.1998

30-н

528. 

РЕПИНА А.Н.

27.02.1998

4482

529. 

РЕПИДЖАНОВА Э.В.

27.02.1998

4483

530. 

КУЛИШ В.Н.

27.02.1998

4484

531. 

ДЯЧЕНКО В.Н.

27.02.1998

4488

532. 

ЧЕРНЕГА А.В.

21.04.1998

б/н

533. 

МАРТЬЯНОВА Т.П.

29.05.1998

6247

534. 

МОРОЗОВА Т.С.

29.05.1998

4524

535. 

ОЛИМОВ Е.А.

29.05.1998

4526

536. 

СКРИПЧЕНКО И.Г.

18.07.1998

6299

537. 

АБЛЯМЕТОВ С.В.

24.07.1998

4549

538. 

ЕРЕМЕНКО А.В.

04.08.1998

б/н

539. 

ИЩУК И.Д.

30.09.1998

4767а

540. 

ФАБРОВА А.А.

23.10.1998

4572

541. 

РОИНА С.А.

23.10.1998

4573

542. 

БРАВАЯ О.И.

23.10.1998

4579

543. 

МАКАРОВА Л.Н.

23.10.1998

4580

544. 

МИРОНЮК Л.М.

23.10.1998

4571

545. 

ГАСАНОВА И.И.

05.12.1998

6248

546. 

КАРПОВ А.В.

17.01.1999

б/н

547. 

НИКИШИН А.Н.

29.01.1999

4587

548. 

СИВУХА Н.В.

29.01.1999

4592

549. 

ДЖМИЛЬ Т.И.

29.01.1999

4600

550. 

ГОНЧАРОВА Г.Д.

29.01.1999

4602

551. 

ПОПАДЕНКО П.П.

29.01.1999

4603

552. 

ФЕСЕНКО Л.В.

19.02.1999

б/н

553. 

ШАМАНСКАЯ А.Ю.

26.02.1999

4605

554. 

ОСМАНОВА Э.Р.

26.02.1999

4606

555. 

АДЖИАСАНОВА И.И.

26.02.1999

4607

556. 

МУРТАЗАЕВ Э.Н.

26.02.1999

4617

557. 

КЛИМЕНКО В.С.

04.03.1999

737

558. 

АБЛЯЗОВ С.

26.03.1999

4621

559. 

ГАФАРОВА Л.С.

26.03.1999

4622

560. 

ТАБАТАДЗЕ Р.А.

30.03.1999

6213

561. 

БЕСКОРОВАЙНЫЙ Г.Н.

23.04.1999

4628

562. 

ТЕСЛЮК А.Ф.

23.04.1999

4632

563. 

МУСТАФАЕВА М.

28.05.1999

4646

564. 

АБЛИТАРОВА Л.С.

28.05.1999

5340

565. 

ИСМАИЛОВА Б.Р.

28.05.1999

4648

566. 

АЛИЕВА Н.

29.06.1999

4655

567. 

АНТОНЯН О.В.

29.06.1999

4657

568. 

ПАВЛУШКИНА Н.А.

30.07.1999

4660

569. 

ЯКУБОВ Р.А.

30.07.1999

4662

570. 

НИКОЛАЕВА А.Т.

27.08.1999

4669

571. 

ЯРЕМЧУК Ю.П.

27.08.1999

4672

572. 

НАУМКИНА Г.Н.

27.08.1999

4674

573. 

МАМЕДАЛИЕВ Н.Б.

24.09.1999

4679

574. 

ГОЛЫШЕВА Е.Н.

03.10.1999

5558

575. 

ПОЛИЩУК Т.С.

09.10.1999

600

576. 

БУРЛЕНКО А.С

09.10.1999

600а

577. 

УМЕРОВА Д.А.

10.11.1999

4687

578. 

ПРИХОДЬКО Э.Л.

10.11.1999

4693

579. 

ЛАПИН И.А.

15.11.1999

5674

580. 

ТХОР А.С.

02.12.1999

106-н

581. 

КИКОВАЦКАЯ С.П.

03.12.1999

4701

582. 

МАЗИТОВА С.Р.

03.12.1999

б/н

583. 

БИЛОУС С.А.

03.12.1999

4704

584. 

КРАЙНИЧУК С.И.

28.01.2000

4706

585. 

КУСКОВА Е.П.

28.01.2000

4707

586. 

ДЕРЕВЯНКО Л.Н.

03.03.2000

4710

587. 

ИРИХОВА Э.Н.

31.03.2000

4717

588. 

ОГЛЫ П.Л.

31.03.2000

4724

589. 

ОСТАПЕНКО В.В.

31.03.2000

6244

590. 

НУРЕДИНОВА Ш.К.

26.05.2000

4736

591. 

МЕМЕТОВ С.Р.

26.05.2000

4739

592. 

ПРОКОПОВИЧ Н.Д.

26.05.2000

4740

593. 

СЕЛЬСКАЯ Э.Л.

29.06.2000

5912

594. 

ХАМКО О.В.

28.07.2000

6450

595. 

ОСМАНОВ С.С.

29.08.2000

4749

596. 

ВОЛОСЕВИЧ Л.В.

29.08.2000

4753

597. 

МЕЗЕНЦЕВА Р.Ю.

29.09.2000

4756

598. 

ПРОДАНОВ О.Н.

29.09.2000

4757

599. 

СОСНА В.А.

27.10.2000

4760

600. 

ХЛУДЕЕВА А.А.

27.10.2000

4765

601. 

МУРТАЗАЕВ С.Э.

09.02.2001

4775

602. 

МИЩЕНКО О.П.

09.02.2001

4783

603. 

БЕЛЯЛОВ Р.Н.

09.02.2001

4785

604. 

ТОВАРИЩЕВА Е.С.

27.03.2001

13-з

605. 

ЛЫСЯКОВА В.И.

30.03.2001

4795

606. 

СОРОЧАН А.А.

30.03.2001

4796

607. 

ИЛЬЯСОВА З.З.

30.03.2001

4798

608. 

СУХОВА Т.А.

30.03.2001

4799

609. 

МАГЕРА С.Ф.

30.03.2001

4802

610. 

ЧУБЕНКО Н.Н.

30.03.2001

4803

611. 

ЛИТВИНЕНКО В.В.

27.04.2001

4808

612. 

ЛЕПИЛИН П.Ю.

27.04.2001

158-м

613. 

РУБЦОВА Е.Н.

04.05.2001

30-з

614. 

ПЕСТУШКО В.Ф.

25.05.2001

4816

615. 

ЗИЯДИНОВА Г.А.

25.05.2001

4817

616. 

СОБОЛЕВСКАЯ С.Н.

25.05.2001

4820

617. 

ДУГАРОВА Л.А.

25.05.2001

159-м

618. 

КОЛЕСНИК Д.В.

25.05.2001

160-м

619. 

МОСКАЛЮК Т.В.

23.06.2001

166-м

620. 

ТЮРИН Д.О.

26.06.2001

4825

621. 

САВИНЫХ М.В.

18.07.2001

4721

622. 

ГИЛЬВАНОВ О.Н.

20.07.2001

168-м

623. 

РУДИК С.Н.

31.07.2001

4827

624. 

СЫЧЕВ О.Н.

31.07.2001

4828

625. 

ОВЧАРЕНКО В.А.

31.07.2001

4829

626. 

ФЕДОТОВА И.В.

31.07.2001

4830

627. 

МАЛЬКЕВИЧ П.И.

31.07.2001

4832

628. 

МАЛЕВАНЫЙ С.Н.

31.07.2001

4833

629. 

МОГИЛЬЧЕНКО А.И.

17.08.2001

174-м

630. 

ЯЦКИН А.В.

12.09.2001

б/н

631. 

ДЮЖЕВ В.Л.

14.09.2001

195-н

632. 

ЗАЙЧЕНКО Н.Н.

21.09.2001

179-м

633. 

МАГАС Р.А.

28.09.2001

4847

634. 

ПАВЛЕНКО Г.Б.

26.10.2001

4848

635. 

ПАЩЕНКО М.А.

26.10.2001

4853

636. 

ГАРУС С.В.

26.10.2001

4855

637. 

ДУТЧУК С.В.

26.10.2001

4857

638. 

ПАЛИЙ В.В.

26.10.2001

4859

639. 

ЛАРЧЕНКО Ю.В.

26.10.2001

183-м

640. 

ТКАЧЕНКО И.Е.

30.10.2001

46-з

641. 

КОЗАРЕНКО Л.С.

30.10.2001

52-з

642. 

ГАЛЯУТДИНОВА О.М.

08.11.2001

4351

643. 

ЛУД Р.М.

23.11.2001

4862

644. 

ДЕРКАЧ С.А.

23.11.2001

4864

645. 

КУШНИР В.В.

23.11.2001

185-м

646. 

ГРИЦАЕНКО О.Г.

23.11.2001

187-м

647. 

СОЛТЫС С.П.

30.11.2001

57-з

648. 

ЯРЕМЕНКО Л.Д.

30.11.2001

58-з

649. 

ГРАЖЕВИЧ О.В.

21.12.2001

195-м

650. 

СИВЕЦ Я.В.

21.12.2001

196-м

651. 

КАСАТКИНА С.В.

08.01.2002

868-а

652. 

НЕСЕНА Н.С.

14.01.2002

5930

653. 

КРАВЧЕНКО Л.А.

25.01.2002

4872

654. 

ИВАНОВА А.И.

25.01.2002

201-м

655. 

СЫСОЕВА С.П.

25.01.2002

202-м

656. 

КРАШЕНИННИКОВА Л.С.

25.01.2002

203-м

657. 

БЕРЕЗНИКОВА О.Н.

27.01.2002

3720

658. 

ЛИХИНА С.С.

21.02.2002

203-н

659. 

ЛИТВИНЕНКО Н.А.

21.02.2002

205-н

660. 

ВОЛКОВ С.А.

21.02.2002

206-н

661. 

ФАХРАТОВ И.К.

22.02.2002

4880

662. 

ОСТАПЕНКО Л.А.

22.02.2002

5945

663. 

СИВАЕВ Г.Н.

22.02.2002

210-м

664. 

МОСКАЛЮКОВ В.Л.

22.02.2002

212-м

665. 

СМИРНОВ А.Н.

22.02.2002

213-м

666. 

СМИРНОВА Г.А.

22.02.2002

213/1-м

667. 

СОКОЛОВА О.В.

22.02.2002

214-м

668. 

БИЛЕЦКИЙ М.В.

22.02.2002

215-м

669. 

ЖМУРОВА И.А.

22.02.2002

216-м

670. 

СЕПИТАЯ Н.А.

26.02.2002

80-з

671. 

КУЛЕШ И.П.

22.03.2002

4885

672. 

САЛИЕВА З.А.

22.03.2002

4887

673. 

ОВСЯНИЦКИЙ М.Н.

22.03.2002

4890

674. 

АГАТИНА Л.Ф.

22.03.2002

4892

675. 

ШАКУЛО А.В.

22.03.2002

217-м

676. 

КОРОЛЕВА Н.Н.

29.04.2002

4894

677. 

КСЕНЖУК С.Г.

29.04.2002

4896

678. 

СЕЙТУМЕРОВ И.В.

29.04.2002

4900

679. 

ОВЧИННИКОВ К.С.

29.04.2002

223-м

680. 

ШАКУЛО С.А.

24.05.2002

225-м

681. 

ЧУДАКОВА Н.Н.

24.05.2002

227-м

682. 

ВЕРБИЦКАЯ В.И.

28.05.2002

88-з

683. 

ЛАПИНА Н.А.

04.06.2002

4910

684. 

САМЕДИНОВА Л.З.

04.06.2002

4912

685. 

ИСАМУХАМЕДОВ Т.К.

04.06.2002

4913

686. 

ЗАХАРЧУК О.Е.

04.06.2002

4915

687. 

КОЛОДИЙ В.М.

04.06.2002

5631

688. 

ГОЛЕНКОВА Е.С.

04.06.2002

4911

689. 

МИРОНЮК А.А.

07.06.2002

6505

690. 

СУТЯГОВА Е.В.

20.06.2002

208-н

691. 

ЧЕРНЫЙ Е.С.

20.06.2002

213-н

692. 

ПОДЛЕСНАЯ Т.Б.

20.06.2002

215-н

693. 

ИЕВЛЕВА А.П.

26.06.2002

90-з

694. 

КОЛЕСНИК Т.Я.

05.07.2002

4919

695. 

БОРОДИЙ С.Г.

18.07.2002

220-н

696. 

ЮНУСОВ Р.Р.

26.07.2002

4925

697. 

ГОРЧАКОВА О.А.

26.07.2002

5701

698. 

БАЛЕТИНСКИХ Е.Г.

06.08.2002

6086

699. 

ПАЛИВОДА Т.А.

22.08.2002

211-н

700. 

ПАЛИВОДА А.В.

22.08.2002

211а-н

701. 

БЕСПЕЧУК А.А.

22.08.2002

212-н

702. 

КАЧУЛА Н.В.

22.08.2002

221-н

703. 

БОГАТОВ Г.В.

23.08.2002

4933

704. 

ГУРИНОВ Д.Н.

27.08.2002

94-з

705. 

ШАЛАГИНА А.Н.

27.09.2002

4940

706. 

ТАТАРЧУК В.Р.

27.09.2002

4941

707. 

ВОЗНЮК Л.П.

27.09.2002

4942

708. 

ХМЕЛЁВСКАЯ Е.А.

27.09.2002

4944

709. 

ВОЙТЕНКО А.В.

25.10.2002

4950

710. 

ЮНУСОВА З.Э.

25.10.2002

4951

711. 

БЕЛОУС В.В.

25.10.2002

4952

712. 

МЕМЕТОВА Ф.Э.

25.10.2002

4954

713. 

ОСТРОВСКИЙ Е.П.

25.10.2002

4956

714. 

ЧЕРНОВ А.Н.

25.10.2002

5397

715. 

СУРИН С.В.

25.10.2002

6109

716. 

ЗАЙЧЕНКО Е.В.

25.10.2002

236-м

717. 

ГАВРИК С.В.

29.11.2002

4966

718. 

МЕХОВСКОЙ А.В.

29.11.2002

4968

719. 

КОНДРАТЕНКО Е.К.

29.11.2002

237-м

720. 

АЛЕКСЕЕВА Н.А.

29.11.2002

238-м

721. 

КЕПТЕНЕ С.Г.

12.12.2002

223-н

722. 

ШЕЙКИНА О.В.

24.12.2002

241-н

723. 

МОВЧАН В.Н.

27.12.2002

4974

724. 

ЦАТУРЯН И.В.

02.01.2003

6277

725. 

СИМОНОВ В.Б.

04.02.2003

б/н

726. 

ДРАБ Е.В.

13.02.2003

227-н

727. 

НАЗАРОВ А.Б.

25.02.2003

230-н

728. 

ГРИЦЕНКО И.А.

26.02.2003

244-м

729. 

СОМОВА М.А.

26.02.2003

247-м

730. 

СТЫНКЭ О.С.

26.02.2003

6481

731. 

ЯКИМОВИЧ О.Г

26.02.2003

248-м

732. 

СОКОЛ Е.Н.

28.02.2003

4989

733. 

ГРИНЕНКО И.А.

28.02.2003

4990

734. 

МАСЛОВА В.В.

28.02.2003

4992

735. 

ТРОШИНА В.Г.

28.02.2003

4993

736. 

БАЛАХНИНА Ю.Я.

28.02.2003

4998

737. 

КОСТЫЛЕВА С.А.

28.02.2003

5002

738. 

АКСЕНИЧЕНКО Е.А.

27.03.2003

233-н

739. 

КАСАБДЖИЕВА С.Д.

28.03.2003

5013

740. 

НЕСТЕРУК В.В.

28.03.2003

5015

741. 

СЁМИНА Т.Д.

28.03.2003

5017

742. 

ПАСТУХ С.В.

28.03.2003

5019

743. 

МАЛАЗОНИЯ Е.В.

28.03.2003

250-м

744. 

БОЛГАРОВ А.И.

28.03.2003

252-м

745. 

ГНУТИКОВА Ю.Н.

28.03.2003

253-м

746. 

СМОКТАЛЬ Е.Л.

10.04.2003

238-н

747. 

ДУДКА В.Ю.

23.04.2003

255-м

748. 

ЗИНЧЕНКО С.Н.

25.04.2003

5026

749. 

САФОНОВА Т.А.

25.04.2003

5027

750. 

СОЙДЕМИР Л.Р.

25.04.2003

5032

751. 

КИРЧИГИНА С.М.

27.05.2003

96-з

752. 

РУШАЛО О.И.

30.05.2003

5039

753. 

ПОДУРЕЦ В.Г.

30.05.2003

5041

754. 

ПОТЕМКИНА К.В.

30.05.2003

5044

755. 

ТАТЬЯНИНА Т.Е.

30.05.2003

5045

756. 

ХОМЕНКО З.П.

30.05.2003

5046

757. 

ПОДПРЯТОВА Я.А.

30.05.2003

5047

758. 

ПЕТРЕНКО Н.Н.

05.06.2003

242-н

759. 

СЕМЕНЕНКО А.М.

19.06.2003

6375

760. 

ДЫБЧИНСКАЯ Л.П.

27.06.2003

5055

761. 

ТИМОЩУК В.П.

01.07.2003

5834

762. 

КУСТОВА Е.П.

10.07.2003

246-н

763. 

БАЛАЦКАЯ И.О.

25.07.2003

5062

764. 

АДЖИСАЛИЕВ Р.

25.07.2003

5065

765. 

КОРЧНАЯ Е.П.

25.07.2003

5068

766. 

РУДЕНКО Л.В.

25.07.2003

5072

767. 

ХАЛАТЯН О.В.

25.07.2003

5077

768. 

АБИБУЛАЕВ Р.Р.

25.07.2003

5079

769. 

БЕКИРОВА А.Р.

25.07.2003

5081

770. 

АБДУРЕШИТОВА Н.С.

20.08.2003

5534

771. 

ЖИРНОВА Т.А.

28.08.2003

249-н

772. 

ХУСНУЛЛИНА А.М.

28.08.2003

251-н

773. 

ПОДКАЛЮК В.Г.

28.08.2003

252-н

774. 

АБРАМОВА М.А.

28.08.2003

252а-н

775. 

КУДРЯВЦЕВА Е.А.

29.08.2003

5086

776. 

АШУРОВА Л.Н.

01.09.2003

4321

777. 

ЯКОВЛЕВ А.В.

02.09.2003

264-м

778. 

КОВАЛЕНКО А.А.

02.09.2003

265-м

779. 

ГОРБАЧУК В.Н.

26.09.2003

5098

780. 

АДАМОВИЧ Т.А.

26.09.2003

5103

781. 

СЕЙТУМЕРОВА Э.Р.

29.09.2003

6429

782. 

ТАРЧИНСКАЯ Т.В.

09.10.2003

256-н

783. 

ПЕТРЕНКО Н.Н.

09.10.2003

257-н

784. 

САМОХИН С.В.

23.10.2003

258-н

785. 

ГЕЛЬФАНД Э.З.

31.10.2003

5110

786. 

ВОЛКОВА С.В.

31.10.2003

5112

787. 

ВАСЕЧКИНА В.И.

31.10.2003

5114

788. 

РАМАЗАНОВА Э.С.

31.10.2003

5121

789. 

ВЕЛИЕВА Э.О.

31.10.2003

5124

790. 

АСАНОВ Н.Р.

31.10.2003

5126

791. 

СЕРДЮЧЕНКО Е.А.

31.10.2003

5127

792. 

КАРМАЗИНА О.И.

28.11.2003

5131

793. 

ЛОГАЧЕВ А.А.

28.11.2003

5983

794. 

ТОКУНОВА Н.А.

28.11.2003

5132

795. 

ДЕЕВА А.Ю.

29.01.2004

262-н

796. 

МАКСЮТОВА Л.Р.

30.01.2004

5136

797. 

САМОШКИН Е.Г.

30.01.2004

5137

798. 

СТРЯПША В.Н.

30.01.2004

5138

799. 

ТАРАСЕНКО Н.Ю.

30.01.2004

5139

800. 

МЯГЧЁНКОВ Е.А.

30.01.2004

5141

801. 

БАРБИТОВ Ю.А.

30.01.2004

5142

802. 

БАРБИТОВА Н.Ф.

30.01.2004

6430

803. 

БАРБИТОВА Л.Ю.

30.01.2004

5341

804. 

КУПЦОВА Ю.А.

30.01.2004

5143

805. 

НАУМОВА Н.А.

30.01.2004

5146

806. 

КОЗОРЕЗ Л.Н.

30.01.2004

5151

807. 

ПАНЕЙКИНА Н.В.

30.01.2004

5161

808. 

СТРИКЕЛЁВА А.А.

24.02.2004

101-з

809. 

МИШКО Е.Н.

26.02.2004

263-н

810. 

МАЛАХОВА Л.В.

26.02.2004

264-н

811. 

СТЕПИН А.В.

27.02.2004

5163

812. 

КУДРЯВЦЕВА С.А.

27.02.2004

5165

813. 

ЕНАКИ А.С.

27.02.2004

5166

814. 

АЛИМОВ Р.И.

27.02.2004

5167

815. 

ВАСИЛЕНКО И.В.

27.02.2004

5168

816.             

ГАМЯНИН С.А.

27.02.2004

5170

817.             

КОНОНЕНКО И.А.

27.02.2004

5171

818.             

ЗАИНЧКОВСКАЯ М.С.

27.02.2004

5173

819.             

СОЗИНОВА Н.А.

27.02.2004

4849

820.             

МАРМУР Н.В.

06.03.2004

149-м

821.             

ЧАПЛЫГИНА Е.Л.

11.03.2004

265-н

822.             

САРГСЯН С.М.

26.03.2004

5175

823.             

ЕПИФАНОВ В.Н.

26.03.2004

5177

824.             

КУЛЕШ Е.Д.

26.03.2004

5178

825.             

КОТЕЛЕНЕЦ В.А.

26.03.2004

5183

826.             

ТЫШКУН Р.В.

26.03.2004

5186

827.             

ТРУСОВА Т.В.

30.04.2004

5190

828.             

ВОДЯКОВ С.Ф.

30.04.2004

5191

829.             

ФОМИНЫХ Н.Г.

30.04.2004

5196

830.             

АЛИМОВА Э.И.

30.04.2004

5199

831.             

ДОМОГАЦКАЯ Л.Т.

30.04.2004

103-з

832.             

АЛИЕВА Э.Р.

30.04.2004

104-з

833.             

ЧУХРАЙ А.Н.

05.05.2004

1482

834.             

МИНЮК В.И.

28.05.2004

5215

835.             

КОРОЛЕВ С.А.

28.05.2004

5222

836.             

АБКАИРОВ А.Р.

28.05.2004

5223

837.             

ТУЛЬСКАЯ О.А.

28.05.2004

5225

838.             

ДУБИНИНА И.А.

28.05.2004

5231

839.             

АБЛЯЗИЗОВА Г.Р.

24.06.2004

273-н

840.             

ОНИЩЕНКО С.М.

25.06.2004

5232

841.             

КАРЕТНИКОВ А.В.

25.06.2004

5235

842.             

ЭМИРОВ И.

25.06.2004

5236

843.             

ЗИНИТДИНОВ С.Д.

25.06.2004

5237

844.             

НЕДБАЙ Н.В.

22.07.2004

276-н

845.             

СКЛЯР И.В.

30.07.2004

5944

846.             

ХАЛИМЖАНОВА З.Л.

30.07.2004

5249

847.             

ЧЕРКАССКАЯ В.В.

30.07.2004

5253

848.             

БУЛАНДЖАКЛИ П.И.

30.07.2004

5254

849.             

ЩЕПЕТКОВ Д.В.

30.07.2004

5255

850.             

МАМАРАИМОВА Р.А.

30.07.2004

5257

851.             

АДЖИКЕМАЛОВ Д.Ф.

30.07.2004

5258

852.             

ПИЛИПЕНКО О.В.

30.07.2004

5226

853.             

ПРОСКУРА Е.А.

26.08.2004

279-н

854.             

КОВАЛЕВА М.В.

26.08.2004

281-н

855.             

ЛУКИНА Т.А.

27.08.2004

5264

856.             

ИВОЧКИН И.М.

27.08.2004

5273

857.             

ФАХРАТОВ С.И.

01.09.2004

5889

858.             

МОЦНЫЙ А.В.

27.09.2004

5276

859.             

ПРИЛЕПСКАЯ М.В.

27.09.2004

5277

860.             

БЕЛЯЕВА С.Н.

27.09.2004

5278

861.             

САПАРОВА Р.М.

27.09.2004

5281

862.             

КАЛАТУР Л.И.

27.09.2004

5284

863.             

ДОЯНОВА Н.Х.

27.09.2004

5286

864.             

СУТУЛА А.В.

22.10.2004

5290

865.             

КАЮМОВ М.С.

22.10.2004

5292

866.             

КОПЫЛОВА С.А.

22.10.2004

5293

867.             

ГОРЮНОВ В.В.

22.10.2004

5294

868.             

ХАНГЕЛЬДИЕВА Б.Б.

22.10.2004

5296

869.             

СКАЛЕЦКИЙ С.Т.

22.10.2004

5297

870.             

АНИКЬЕВА Г.Н.

22.10.2004

5298

871.             

МЕМЕТОВ Э.А.

29.10.2004

6107

872.             

ЛЮБЕЖАНИН Э.А.

04.11.2004

285-н

873.             

КОРОЛЕВА А.В.

04.11.2004

286-н

874.             

ГУМИРОВ Р.Т.

26.11.2004

5309

875.             

СИДЕНКО О.В.

26.11.2004

5311

876.             

СУДАКОВ Ю.А.

26.11.2004

270-м

877.             

ПАВЛЕНКО Е.А.

30.11.2004

106-з

878.             

ЧЕРНЫШЕВ Г.А.

09.12.2004

287-н

879.             

ГАВРИЛЮК И.И.

24.12.2004

5315

880.             

РЕШЕТНЯК М.Н.

24.12.2004

5318

881.             

ЛАНГРАФ М.В.

24.12.2004

272-м

882.             

ШЕМЛОВСКАЯ Е.С.

24.12.2004

273-м

883.             

САБАНЮК Д.В.

24.12.2004

274-м

884.             

СОРОКИНА Е.В.

30.12.2004

107-з

885.             

АНДРИЕВСКИЙ М.А.

13.01.2005

288-н

886.             

ГРАЩЕНКОВА Г.Н.

20.01.2005

192-м

887.             

ПАСЕЧНИК О.В.

27.01.2004

289-н

888.             

СИМОНОВИЧ Н.Н.

28.01.2005

5228

889.             

НУРАМЕТОВ Э.Д.

28.01.2005

5329

890.             

СЕРВЕРОВ И.И.

28.01.2005

5330

891.             

МАМБЕТОВ Т.Ш.

28.01.2005

5331

892.             

ПАЕВСКАЯ О.В.

28.01.2005

5336

893.             

АБКЕРИМОВ Р.И.

28.01.2005

5337

894.             

КУЗЬМИНА Н.А.

28.01.2005

5339

895.             

КРАСОВСКАЯ В.В.

10.02.2005

290-н

896.             

ПАРХОМЕНКО И.В.

24.02.2005

291-н

897.             

ПИСАРЕЦ В.И.

25.02.2005

5347

898.             

ДЖАППАРОВ Н.Ш.

25.02.2005

6367

899.             

КУРШУТОВА Л.А.

25.02.2005

5350

900.             

ДОБРИКОВА Н.Г.

25.02.2005

5353

901.             

НАПОРЧУК И.А.

25.02.2005

5354

902.             

КОНОВАЛОВ Н.М.

25.02.2005

5355

903.             

АНИСИМОВ В.К.

25.02.2005

5356

904.             

ДЕТКОВСКАЯ Г.М.

25.02.2005

5358

905.             

МАРОР Л.М.

10.03.2005

293-н

906.             

ОРЛОВ А.В.

25.03.2005

5363

907.             

ВЕРЕЦУН Г.В.

25.03.2005

5365

908.             

ВЕРЕЦУН В.С.

25.03.2005

5366

909.             

МУСТАФАЕВ С.С.

25.03.2005

5368

910.             

ПРУДКАЯ Я.В.

25.03.2005

б/н

911.             

ПРИХОДЬКО Ю.М.

25.03.2005

6154

912.             

ПРОКОФЬЕВА Т.С.

29.03.2005

109-з

913.             

КОВАЛЬ Н.В.

13.04.2005

296-н

914.             

ЦИВИЛЕВА О.Г.

13.04.2005

298-н

915.             

ЯКУБОВА Т.Н.

24.04.2005

301-н

916.             

ВОЛОВИК А.В.

29.04.2005

5373

917.             

ХАРЧЕНКО Ю.В.

29.04.2005

5375

918.             

КУДРЯВСКАЯ Н.И.

29.04.2005

5378

919.             

РЕШЕТНЯК Е.И.

29.04.2005

5379

920.             

ШИНКАРЕНКО Ю.А.

29.04.2005

5380

921.             

ЛОНГУС Е.И.

29.04.2005

5388

922.             

ЛЕВЧЕНКО Е.В.

29.04.2005

5390

923.             

МИНЮК Т.И.

29.04.2005

5392

924.             

ЗАХАРЧЕНКО З.А.

29.04.2005

5394

925.             

КОСТЯНЕЦКАЯ Е.Г.

05.05.2005

278-м

926.             

ДЕДОВА Л.Н.

05.05.2005

280-м

927.             

КУЧЕРЕНКО А.И.

05.05.2005

281-м

928.             

ЯБЛОНОВСКАЯ Т.А.

27.05.2005

5399

929.             

БОЕВА Л.Р.

27.05.2005

5401

930.             

ВАСЮТА Н.Н.

27.05.2005

5402

931.             

НИКИФОРОВ А.Е.

27.05.2005

4503

932.             

БУНИН С.Л.

27.05.2005

5406

933.             

КОТЫШОВ А.А.

02.06.2005

284-м

934.             

ЛАНОВАЯ А.Ю.

02.06.2005

287-м

935.             

БИЛЛЕР И.В.

09.06.2005

302-н

936.             

АБКЕЛЯМОВА Д.

24.06.2005

5408

937.             

НАФЕЕВА В.С.

24.06.2005

5412

938.             

МЕЛИХОВ П.Н.

24.06.2005

5413

939.             

СИЯНКОВСКИЙ Д.С.

24.06.2005

5414

940.             

ШЕЛПАКОВА Т.В.

24.06.2005

288-м

941.             

ПОДГРУША А.А.

24.06.2005

289-м

942.             

ГУРГУЛОВИЧ Н.В.

14.07.2005

304-н

943.             

ИЖАК В.В.

22.07.2005

5418

944.             

СИНЯВСКИЙ Н.И.

22.07.2005

5419

945.             

САШНЕВА Е.В.

22.07.2005

5420

946.             

ИЩУК В.Д.

22.07.2005

5423

947.             

ТАРАНИН М.А.

26.07.2005

111-з

948.             

ФОКИНА М.Н.

26.07.2005

112-з

949.             

БАЖИН И.А.

28.07.2005

305-н

950.             

КОЛЕСНИК В.В.

29.07.2005

290-м

951.             

КААРЕ М.С.

31.07.2005

218-м

952.             

КАВЕРЗНЕВ Н.М.

06.08.2005

5702

953.             

КРАВЧУК Н.В.

26.08.2005

5431

954.             

КОРОЛЬЧУК О.А.

26.08.2005

5432

955.             

ПОНОМАРЕВА О.В.

26.08.2005

5433

956.             

ДЯЧЕНКО В.А.

26.08.2005

5435

957.             

КУШКОВА С.В.

26.08.2005

292-м

958.             

СЕМИЛЕТКО Н.Г.

28.08.2005

307-н

959.             

УСЕИНОВ Ф.У.

04.09.2005

5049

960.             

БАРАНОВ С.Н.

23.09.2005

5439

961.             

ЯГОДЗИНСКИЙ Ю.Н.

23.09.2005

5446

962.             

АБИД Т.В.

30.09.2005

294-м

963.             

АМБРУШКЕВИЧ В.Н.

30.09.2005

113-з

964.             

ЯЗЕВ А.В.

11.10.2005

239-м

965.             

ЧЕНЫКАЕВА А.А.

13.10.2005

310-н

966.             

СЕМИН И.Н.

13.10.2005

313-н

967.             

ЛЫСЫЙ В.Е.

28.10.2005

5450

968.             

КОПАТЬКО О.Н.

28.10.2005

5451

969.             

ВИТРЯК Г.Н.

28.10.2005

5455

970.             

МАИЛЯН С.С.

28.10.2005

5459

971.             

ПАНАСЕНКО А.В.

28.10.2005

5461

972.             

МИРОШНИК О.А.

28.10.2005

5462

973.             

ЛОПАТИНА М.П.

28.10.2005

314-н

974.             

ЦВИРКУН А.А.

07.11.2005

5395

975.             

ПУЛЯЕВ Н.З.

10.11.2005

317-н

976.             

БЕРЕЗОВСКАЯ Е.А.

25.11.2005

5466

977.             

СИТКЕВИЧ С.В.

25.11.2005

5468

978.             

ПОПОВ Ю.С.

25.11.2005

5470

979.             

КАПЛЫШНЮК О.А.

25.11.2005

5471

980.             

АСАНОВ З.Д.

25.11.2005

5473

981.             

ЛЕСНЕЦКИЙ Д.И.

25.11.2005

5474

982.             

КОДЫРОВА З.

25.11.2005

5477

983.             

ИБАДУЛЛАЕВА З.Р.

25.11.2005

5478

984.             

ОСТРЯНИН Ю.С.

02.12.2005

6173

985.             

ВЫЧУЖАНИНА Ю.В.

08.12.2005

318-н

986.             

ИВАНОВ Е.С.

08.12.2005

319-н

987.             

НОСКО О.Г.

22.12.2005

312-н

988.             

ШТЕФАН Е.А.

26.12.2005

114-з

989.             

АНИСИМОВ А.Н.

23.01.2006

5484

990.             

РОМАСЕНКО А.В.

23.01.2006

5485

991.             

НАБИЕВ А.А.

23.01.2006

5486

992.             

ГОЛЬДЕФТОР Е.Л.

23.01.2006

5488

993.             

ХУГЛИНА Е.А.

23.01.2006

5489

994.             

ФЕДОРОВА Л.Ш.

23.01.2006

5490

995.             

ПАРХОМЕЦ С.С.

27.01.2006

299-м

996.             

БОМБЕЛЬ Л.В.

09.02.2006

321-н

997.             

САВИН В.Н.

13.02.2006

235-н

998.             

КУЗЕМКО Г.А.

23.02.2006

324-н

999.             

САМХАРАДЗЕ Г.Н.

24.02.2006

5497

1000.         

ШЕВЧЕНКО А.П.

24.02.2006

5498

1001.         

ТКАЧУК И.Г.

24.02.2006

5499

1002.         

ЧУЧА А.Г.

24.02.2006

5501

1003.         

ИСКРИН Н.М.

24.02.2006

5502

1004.         

ИСКРИНА Н.Н.

24.02.2006

5503

1005.         

ЛИСАНЕЦ С.И.

24.02.2006

5507

1006.         

МАКАРЕНКОВА В.В.

24.02.2006

5508

1007.         

БОГАЧЕВСКАЯ Е.С.

24.02.2006

5509

1008.         

СЕЙТНОМОНОВА Г.И.

24.02.2006

5510

1009.         

ШУТЯК А.С.

24.02.2006

243-н

1010.         

ЛАЗАРЕВА Л.И.

24.02.2006

303-н

1011.         

ЧЕРНЕГА П.С.

24.02.2006

292-н

1012.         

АШИХМИНА Т.В.

24.02.2006

311-н

1013.         

КАНИВЕЦ Н.В.

24.02.2006

283-м

1014.         

СОКОЛОВ А.Ю.

03.03.2006

301-м

1015.         

ХАЙРУЛЛАЕВ Р.Н.

09.03.2006

325-н

1016.         

СЕВРЮКОВ И.В.

09.03.2006

326-н

1017.         

МОРОЗ В.Н.

22.03.2006

5513

1018.         

РОЛИК Р.Г.

22.03.2006

5517

1019.         

КАДУХА Н.В.

22.03.2006

5518

1020.         

СМИРНОВА Н.В.

22.03.2006

5519

1021.         

КРОТ Л.В.

22.03.2006

5524

1022.         

ОБАРАНЧУК В.Я.

22.03.2006

5526

1023.         

ТИМОШЕНКО Е.В.

22.03.2006

5532

1024.         

СТЕПАНЕНКО В.С.

22.03.2006

5533

1025.         

ОГЛЫ Н.В.

22.03.2006

5892

1026.         

ВАЖЕНИНА О.В.

24.03.2006

116-з

1027.         

КОВТУН В.А.

28.03.2006

6041

1028.         

ЧЕБОТАРЕВА О.Ф.

10.04.2006

303-м

1029.         

САВЕНКО Ю.А.

10.04.2006

304-м

1030.         

ДЕМИНА Л.В.

10.04.2006

305-м

1031.         

КОЗЛОВА М.Г.

13.04.2006

330-н

1032.         

РОМАНЮК М.А.

28.04.2006

5536

1033.         

ПОБАРАНЧУК В.Д.

28.04.2006

5537

1034.         

ЧЕРНЮК М.М.

28.04.2006

5540

1035.         

РАДЧУК Р.А.

28.04.2006

5541

1036.         

ФЕДОРЧУК Е.В.

28.04.2006

5543

1037.         

КУЛИК В.В.

28.04.2006

5550

1038.         

ЛИСИЦА О.П.

28.04.2006

306-м

1039.         

ШАПОРЕНКО В.Н.

28.04.2006

307-м

1040.         

МУРАЕВ А.В.

28.04.2006

308-м

1041.         

ЕРМИШИН А.А.

11.05.2006

333-н

1042.         

АКСЕНОВ А.В.

25.05.2006

311-м

1043.         

СКРЫЛЬНИК В.Г.

26.05.2006

5560

1044.         

ПАША В.В.

26.05.2006

5561

1045.         

ГУСЕВ О.Б.

26.05.2006

5566

1046.         

АМЕТОВА Г.А.

26.05.2006

5567

1047.         

ФЕДОСЮК А.Н.

26.05.2006

5574

1048.         

АДЖИЕВ С.Я.

30.05.2006

119-з

1049.         

РЯБЦЕВА Н.С.

08.06.2006

334-н

1050.         

КАВА Т.В.

23.06.2006

5576

1051.         

ПАЛЬЧУН Н.С.

23.06.2006

5578

1052.         

ЗЯТЕВА Л.А.

23.06.2006

5579

1053.         

ГАРБУЗ Л.В.

23.06.2006

5581

1054.         

ФЕНАЕВА Н.Н.

23.06.2006

5583

1055.         

КАДЫРОВА Г.И.

23.06.2006

5584

1056.         

ЧУЕВ А.А.

23.06.2006

5590

1057.         

УРСОЛ В.А.

30.06.2006

312-м

1058.         

МАЛЬКОВА Е.Ю.

30.06.2006

315-м

1059.         

БАШКАТОВА С.В.

12.07.2006

5593

1060.         

ШАНЦУЕВА И.М.

12.07.2006

5595

1061.         

МАГОМЕДОВА И.В.

12.07.2006

5599

1062.         

ДЖУС С.В.

12.07.2006

5600

1063.         

АБДУРЕШИТОВ Н.И.

12.07.2006

5602

1064.         

ПЕЧЕНАЯ Т.Н.

12.07.2006

5605

1065.         

СЛЕСАРЕНКО Т.В.

12.07.2006

5607

1066.         

ЗАХАРОВ И.А.

12.07.2006

5608

1067.         

КАРАПЕТЯН Ш.К.

12.07.2006

5609

1068.         

ЕВСИК Г.И.

12.07.2006

5611

1069.         

ЧАНЫШЕВА А.

12.07.2006

5613

1070.         

ОСИПОВА Ю.В.

12.07.2006

6249

1071.         

ГРИГОРЬЕВА К.Д.

13.07.2006

362-н

1072.         

КРЕПОСТНАЯ А.Ю.

27.07.2006

316-м

1073.         

МКРТУМЯН Т.В.

27.07.2006

317-м

1074.         

АЗОВЦЕВА М.Г.

11.08.2006

5614

1075.         

КОСТРУЛЕВА И.А.

11.08.2006

5615

1076.         

ТОЛСТИНОВ С.Л.

11.08.2006

5619

1077.         

ГУДОВА Е.В.

11.08.2006

5620

1078.         

ШЕЛЕСТ Л.В.

11.08.2006

5621

1079.         

ГРИЦЮК А.В.

11.08.2006

5622

1080.         

ПЛОТНИКОВ С.И.

23.08.2006

300-н

1081.         

КОТЮШКО Ю.В.

02.09.2006

177-м

1082.         

ЮСИФОВА С.

08.09.2006

5626

1083.         

РОЙ В.В.

08.09.2006

5627

1084.         

КРАВЧУК У.С.

08.09.2006

5630

1085.         

СЕМИВОЛОС Л.В.

09.09.2006

122-з

1086.         

КИМ С.Б.

09.09.2006

123-з

1087.         

ГУМЕНЮК Е.В.

10.10.2006

124-з

1088.         

БОНДАРЧУК Е.М.

10.10.2006

278-н

1089.         

РУДЕНКО А.Ф.

13.10.2006

5632

1090.         

АМЕТШАЕВА С.Р.

13.10.2006

5633

1091.         

МАРУСИЙ В.А.

13.10.2006

5634

1092.         

КИСЕЛЕВ А.Н.

13.10.2006

5637

1093.         

КИСЕЛЕВА Н.Н

13.10.2006

6321

1094.         

ТУМАНСКИЙ В.И.

13.10.2006

5638

1095.         

КИРЕЕВА О.Ю.

13.10.2006

5640

1096.         

БЫЧЕНКО Е.А.

13.10.2006

5641

1097.         

ВОЛКОВА Н.В.

13.10.2006

5642

1098.         

АБДУРАИМОВ Я.А.

10.11.2006

5651

1099.         

НОВИКОВ В.О.

10.11.2006

5652

1100.         

БОНДАРЬ Л.Н.

10.11.2006

5654

1101.         

КОТЫШОВ С.А.

24.11.2006

319-м

1102.         

ПОКРОВА Е.А.

24.11.2006

320-м

1103.         

ГУМЕНЮК В.В.

12.12.2006

125-з

1104.         

ШАПОВАЛ Р.С.

12.12.2006

126-з

1105.         

ЛАПКО И.И.

14.12.2006

345-н

1106.         

ГАЛУШКА Е.С.

14.12.2006

347-н

1107.         

ГАЛУШКА Т.Е.

14.12.2006

347а-н

1108.         

БОНДАРЧУК С.Н.

22.12.2006

154-м

1109.         

ОРЛОВ А.А.

27.12.2006

321-м

1110.         

ШЛЕГЕЛЬ В.А.

27.12.2006

322-м

1111.         

СИТЬКОВА Е.Н.

04.01.2007

297-н

1112.         

ХУДАЯ Т.Е.

12.01.2007

5662

1113.         

ГАВРИЛОВА О.М.

12.01.2007

5667

1114.         

ГЛУШАКОВА Н.М.

12.01.2007

5668

1115.         

АБЛАЕВА Э.В.

12.01.2007

5671

1116.         

ВЕТРУК А.В.

12.01.2007

5672

1117.         

БОНДАРЬ А.И.

12.01.2007

5673

1118.         

КОЛЯСНИКОВА Н.Н.

08.02.2007

349-н

1119.         

САМОТА С.А.

08.02.2007

350-н

1120.         

ОПАЛЬКО С.П.

09.02.2007

5676

1121.         

РЕДИНА Е.Д.

09.02.2007

5679

1122.         

СОКОЛОВА Е.Д.

09.02.2007

5680

1123.         

КУЗНЕЦОВ Д.С.

09.02.2007

5681

1124.         

БАЛТРУКОВИЧ Т.В.

23.02.2007

324-м

1125.         

ВИНСКЕВИЧ С.Я.

02.03.2007

5684

1126.         

ПОПОВА О.В.

02.03.2007

5685

1127.         

СУХОВ Д.Н.

02.03.2007

5686

1128.         

САЛЕНКО А.М.

02.03.2007

5687

1129.         

МАЛЬЧЕНКО Р.С.

02.03.2007

5688

1130.         

ТКАЧЕНКО А.А.

02.03.2007

5691

1131.         

ГОЛЬДЕФТОР Л.М.

02.03.2007

5695

1132.         

ЛЕДАЩЕВА Л.М.

02.03.2007

5697

1133.         

ЧЕЗГАНОВ В.Б.

02.03.2007

5698

1134.         

АХМЕДОВА Р.Ш.

02.03.2007

5699

1135.         

РУЖИЦКАЯ А.А.

02.03.2007

5700

1136.         

СОЛОВЬЕВ Е.В.

30.03.2007

325-м

1137.         

ПИНАЕВА В.П.

12.04.2007

352-н

1138.         

ЮРЧЕНКО С.А.

12.04.2007

351-н

1139.         

ХОЛОДЕНИНА Е.И.

16.04.2007

5704

1140.         

ТОМЧУК А.А.

16.04.2007

5706

1141.         

ТОМЧУК П.А.

16.04.2007

5707

1142.         

ЛЕСНИЧЕНКО А.А.

16.04.2007

5710

1143.         

УСМАНОВА Э.С.

16.04.2007

5711

1144.         

АКЕРМАН Л.А.

16.04.2007

5712

1145.         

ПОХНО Н.Л.

16.04.2007

5718

1146.         

РОМАНОВ Р.В.

16.04.2007

5719

1147.         

НАЗАРЕНКО С.И.

16.04.2007

5720

1148.         

ИБРАИМОВА Н.В.

16.04.2007

5722

1149.         

МЕДНОВА О.В.

16.04.2007

5723

1150.         

ОСТАНИН А.В.

16.04.2007

5724

1151.         

МАРТЫМЬЯНОВА Ю.В.

16.04.2007

5725

1152.         

КОНДЕНКО В.И.

16.04.2007

5727

1153.         

КОРОСТЕЛЕВ С.А.

16.04.2007

5731

1154.         

ТАРАСОВ В.Ю.

16.04.2007

5732

1155.         

СТУДЕННИКОВА Е.Ю.

16.04.2007

5734

1156.         

КОНДРАТЕНКО В.В.

17.04.2007

127-з

1157.         

ГРУЗИНЦЕВ И.В.

26.04.2007

355-н

1158.         

ПЕТРУНЯ С.Ю.

26.04.2007

354-н

1159.         

ЗАБАВКО Д.П.

11.05.2007

5736

1160.         

ТРАЧЕВСКАЯ О.В.

11.05.2007

5737

1161.         

МАКАЙДА Е.М.

11.05.2007

5741

1162.         

МКРТЧЯН Л.Л.

11.05.2007

5742

1163.         

ГОРБЕНКО Е.Н.

17.05.2007

356-н

1164.         

ПАНАСЕНКО Т.В.

23.05.2007

б/н

1165.         

КУШНАРЕНКО В.В.

08.06.2007

5746

1166.         

ЕРЕМИЗИНА Н.П.

08.06.2007

5747

1167.         

ДУБРАВКА Ю.П.

08.06.2007

5748

1168.         

ШЕВЧЕНКО О.Р.

08.06.2007

5749

1169.         

ГУЛЕВАТАЯ Л.Д.

08.06.2007

5750

1170.         

ЛЕБЕДЕВА Л.В.

08.06.2007

5752

1171.         

МАЗЕПИНА И.С.

08.06.2007

5753

1172.         

АЛИМОВА Л.Н.

08.06.2007

5755

1173.         

ВЕЛИУЛАЕВА С.

08.06.2007

5757

1174.         

ПАЛИЙ М.А.

08.06.2007

5759

1175.         

НЕГРУ И.А.

08.06.2007

5758

1176.         

ИБАДУЛЛАЕВ М.Ф.

19.06.2007

358-н

1177.         

АЗИЗУЛИНА И.В.

19.06.2007

128-з

1178.         

ВЕЛИЧКО А.С.

24.06.2007

6458

1179.         

ФЕДОРЕНКО В.В.

16.07.2007

6098

1180.         

КОЖЕВНИКОВА Л.О.

20.07.2007

5761

1181.         

ЮРЧЕВСКИЙ Р.А.

20.07.2007

5765

1182.         

ХАЙБУЛЛАЕВА Л.А.

20.07.2007

5766

1183.         

ТОРУБАРА Л.Н.

20.07.2007

5767

1184.         

КОНДРАШИН А.Н.

20.07.2007

5770

1185.         

ВОРОНОЙ Н.В.

20.07.2007

5772

1186.         

КОТОК А.Б.

20.07.2007

5774

1187.         

АРСЕНЬЕВА Е.С.

20.07.2007

5775

1188.         

ТОМИНА Л.Г.

20.07.2007

5776

1189.         

ТОМИН Р.Р.

20.07.2007

5777

1190.         

БАБЕНКО О.Ю.

20.07.2007

5778

1191.         

БРАТИШКО С.Н.

24.07.2007

129-з

1192.         

ГОМОН А.М.

09.08.2007

5006

1193.         

БЕГАЛИЕВА З.И.

10.08.2007

5787

1194.         

МАКУХА Н.В.

10.08.2007

5790

1195.         

АЛИЕВ Аш.А.

14.09.2007

5793

1196.         

АЛИЕВ Ал.А.

14.09.2007

5794

1197.         

ГЛУЩЕНКО О.В.

14.09.2007

5796

1198.         

ЗАРЕЦКИЙ О.В.

14.09.2007

5797

1199.         

ТОРОСЯН С.А.

14.09.2007

5799

1200.         

СТРИЛЕЦ С.Н.

14.09.2007

5802

1201.         

МИРОШНИЧЕНКО Е.С.

14.09.2007

5803

1202.         

ЧЕРЕВКОВА О.С.

14.09.2007

5804

1203.         

ЮХНЕВИЧ Т.Ю.

25.09.2007

130-з

1204.         

КОРЕННАЯ М.В.

02.10.2007

360-н

1205.         

БРЫКИНА Д.В.

02.10.2007

363-н

1206.         

БОРИСЕНКО В.В.

09.10.2007

5806

1207.         

БЕКИРОВ Р.У.

09.10.2007

5807

1208.         

ХВАН М.Г.

09.10.2007

5808

1209.         

СИРИК А.Н.

09.10.2007

5809

1210.         

БИЛЯЛОВА Л.Я.

09.10.2007

5812

1211.         

ПОЛЯКОВ О.Н.

02.11.2007

5816

1212.         

КРАМАРЕНКО Е.Н.

05.11.2007

225-н

1213.         

ПЯТНИЦКИЙ В.Н.

29.11.2007

364-н

1214.         

КОВТУН О.В.

12.01.2008

6212

1215.         

ИРТЫЩЕВА М.И.

17.01.2008

5818

1216.         

ЧЕРНОБИЛЬ Ю.Г.

18.01.2008

361-н

1217.         

СОРОКИНА А.П.

01.02.2008

133-з

1218.         

ЧИЧЕРИНА Т.В.

08.02.2008

5821

1219.         

ЯКИМОВ А.С.

08.02.2008

5822

1220.         

КОВАЛЬЧУК В.В.

08.02.2008

5825

1221.         

БИЛЕНСКАЯ Н.Г.

08.02.2008

5826

1222.         

ПУЗИК Ю.В.

08.02.2008

5827

1223.         

ЗАХАРЧУК О.В.

08.02.2008

5828

1224.         

ЛЕБЕДЕВА Н.Г.

08.02.2008

5831

1225.         

КРИКУН О.В.

08.02.2008

5832

1226.         

ПОКЛОНСКАЯ Н.В.

08.02.2008

5833

1227.         

ДУБИНА В.А.

28.02.2008

367-н

1228.         

КУЛИДОБРОВА В.В.

28.02.2008

368-н

1229.         

СУЮНДЖЕВ К.Х.

28.02.2008

371-н

1230.         

КОРЧИНОВ В.Д.

28.02.2008

372-н

1231.         

ЕФИМЕНКО Н.М.

28.02.2008

374-н

1232.         

КОТИК С.А.

04.03.2008

330-м

1233.         

ЦЫМБАЛ О.Н.

14.03.2008

5837

1234.         

ИВАНЦЫК И.И.

14.03.2008

5838

1235.         

КОПЕЙКА А.В.

14.03.2008

5839

1236.         

ЕВТЕХОВ М.К.

14.03.2008

5840

1237.         

ИЛЬЧЕВСКИЙ С.В.

14.03.2008

5841

1238.         

РОКИТНАЯ Л.В.

14.03.2008

5842

1239.         

ТЮРКЕР Л.Ф.

14.03.2008

5843

1240.         

ГОЛЯЧЕНКО В.В.

14.03.2008

5844

1241.         

АЛФЕРОВА О.П.

14.03.2008

5847

1242.         

ЛЕСНИКОВА К.В.

21.03.2008

293-м

1243.         

ЮМИНА Т.А.

28.03.2008

331-м

1244.         

АКТАЧИНСКАЯ Ш.Р.

11.04.2008

5848

1245.         

ХОМЕНКО В.В.

11.04.2008

5852

1246.         

ДОРОШЕНКО С.В.

11.04.2008

5853

1247.         

АДЖИГЕЛЬДИЕВ Д.И.

11.04.2008

5855

1248.         

ПОЛОДИЯНЦЕВА О.В.

11.04.2008

5856

1249.         

ЕСОУЛОВА Л.Е.

11.04.2008

5857

1250.         

МОНАСТЫРСКАЯ Е.В.

11.04.2008

5858

1251.         

ШВЕЦ В.В.

11.04.2008

5859

1252.         

ВЕРВЕЙКО А.В.

11.04.2008

5861

1253.         

БОЛЯЕВА В.А.

11.04.2008

5862

1254.         

САЛО С.В.

11.04.2008

5864

1255.         

ПЕЦЫК Р.В.

11.04.2008

5866

1256.         

ПАНФИЛОВА А.А.

11.04.2008

5857

1257.         

ФЕДОРОВА М.В.

30.04.2008

332-м

1258.         

АБДУРАХМАНОВА Г.А.

16.05.2008

5872

1259.         

КАРКАЧ И.А.

16.05.2008

5873

1260.         

ИБРАИМОВ Э.А.

16.05.2008

5874

1261.         

АХТЫРКО М.В.

16.05.2008

5875

1262.         

УМАРОВА В.А.

16.05.2008

5876

1263.         

РЯБИНИН И.В.

16.05.2008

5878

1264.         

ЗАХАРИКОВА С.С.

16.05.2008

5879

1265.         

ФЕДОРОВИЧ В.А.

16.05.2008

5881

1266.         

БЛОХИНА Г.П.

16.05.2008

5883

1267.         

ВАСЮК В.А.

16.05.2008

5885

1268.         

ИВАНОВА Н.В.

16.05.2008

5886

1269.         

ПАЩУК Н.В.

16.05.2008

5888

1270.         

КОВТУН Е.В.

16.05.2008

6460

1271.         

АБЛЯТИФОВА Н.И.

19.05.2008

376-н

1272.         

КУНГУРОВ Э.Ю.

19.05.2008

377-н

1273.         

ИВАНОВА О.В.

19.05.2008

378-н

1274.         

МАМИН С.И.

19.05.2008

379-н

1275.         

ПОТАПОВА М.Н.

19.05.2008

380-н

1276.         

ПАНКЕЕВ Л.Н.

13.06.2008

5890

1277.         

БАННИКОВ Д.А.

13.06.2008

5891

1278.         

МАЛАЕВ Э.К.

13.06.2008

5893

1279.         

БАХАРЕВА М.П.

13.06.2008

5894

1280.         

ГОЛУБ А.С.

13.06.2008

5895

1281.         

КОРОБЦОВ Е.С.

13.06.2008

5896

1282.         

КОСТЮЧЕНКО А.И.

13.06.2008

5897

1283.         

АМЕТОВ Л.М.

13.06.2008

5898

1284.         

ГРИШКОВ И.Н.

13.06.2008

5899

1285.         

НИКОЛАЙЧУК Р.В.

26.06.2008

381-н

1286.         

ТИХОНОВА С.В.

26.06.2008

382-н

1287.         

ЖУКОВА И.А.

26.06.2008

383-н

1288.         

КЕПТЕНЕ Р.Ф.

26.06.2008

384-н

1289.         

КОНДРАТЕНКО Л.А.

11.07.2008

5901

1290.         

БУЛЬБАХ Н.Б.

11.07.2008

5902

1291.         

МУСАЛИМОВА Л.Р.

11.07.2008

5904

1292.         

ВЯЗОВСКИЙ Н.И.

11.07.2008

5905

1293.         

КОРЕЛОВ И.Н.

11.07.2008

5906

1294.         

КАЗМИРУК А.И.

11.07.2008

5907

1295.         

РАЙЛЯН В.И.

11.07.2008

5908

1296.         

ПРИХОДЬКО И.Ю.

11.07.2008

5909

1297.         

АБДУЛГАНИЕВ Э.Н.

11.07.2008

5910

1298.         

БРЕСЛАВЕЦ Н.В.

11.07.2008

5911

1299.         

БАССАЙ А.В.

08.08.2008

5916

1300.         

КАРАНДАШОВА Н.В.

08.08.2008

5921

1301.         

ПИСАНКО Н.Ю.

08.08.2008

5924

1302.         

КУДЛАНОВА С.И.

08.08.2008

5925

1303.         

МЕНОВЩИКОВА В.В.

12.09.2008

5933

1304.         

ГЛУШЕНКОВ А.В.

12.09.2008

5935

1305.         

БУХЛАЕВА Ю.А.

12.09.2008

5937

1306.         

СЕРЕДА М.В.

12.09.2008

5936

1307.         

СЛОБОДЯНИК С.И.

12.09.2008

5938

1308.         

ТКАЧЕНКО Н.Г.

12.09.2008

5939

1309.         

ОЛЕЙНИК Е.М.

12.09.2008

5941

1310.         

КОНОВАЛОВА Н.Н.

26.09.2008

333-м

1311.         

ЛОГВИНОВА Ю.А.

10.10.2008

5946

1312.         

МАРЧАК А.В.

10.10.2008

5947

1313.         

КИРЕЕВА Н.С.

10.10.2008

5948

1314.         

МЕРКУЛОВА Е.В.

10.10.2008

5951

1315.         

ОЛЕКСЮК Н.В.

10.10.2008

5952

1316.         

ДРУЖКОВ А.Г.

10.10.2008

5953

1317.         

БОНДАР П.В.

10.10.2008

5954

1318.         

ДЫМЧЕНКО Н.В.

10.10.2008

5955

1319.         

ГОРВАТ Н.Р.

10.10.2008

5956

1320.         

ПРОКУРОВ Т.Н.

10.10.2008

5960

1321.         

РОГАНОВА Н.В.

10.10.2008

5961

1322.         

ЛАНДАРЬ В.А.

10.10.2008

5962

1323.         

ЧУМАКОВА М.Л.

10.10.2008

5963

1324.         

БУГРИМЕНКО А.В.

10.10.2008

5964

1325.         

ЧЕРНОВА С.В.

31.10.2008

337-н

1326.         

КРАВЧЕНКО М.В.

20.11.2008

387-н

1327.         

ПИНАЕВА О.И.

25.12.2008

388-н

1328.         

КОЧЕВА К.Ю.

25.12.2008

389-н

1329.         

ШАРОВ С.В.

01.01.2009

5957

1330.         

ОНИЩЕНКО Г.В.

10.01.2009

5972

1331.         

ДОВГАНЬ Ю.В.

10.01.2009

5971

1332.         

КИРИАКИДИ И.Н.

10.01.2009

5970

1333.         

БРАГИНА Н.Г.

10.01.2009

5969

1334.         

ДЮСЬКИНА Е.В.

10.01.2009

5968

1335.         

ДЮСЬКИНА А.П.

10.01.2009

5967

1336.         

НЕСТЕРОВА И.А.

10.01.2009

5966

1337.         

СТЕПАНЕНКО М.Н.

10.01.2009

5973

1338.         

ЧУКАВИНА Е.И.

30.01.2009

334-м

1339.         

МУНТЯН В.В.

13.02.2009

5974

1340.         

МУНТЯН Вл.В.

13.02.2009

5975

1341.         

ИЛЬИНА Е.А.

13.02.2009

5978

1342.         

ПРОХОРОВИЧ Л.В.

13.02.2009

5981

1343.         

МИНЦ Е.Н.

13.02.2009

5982

1344.         

КЛЮСА И.Н.

13.03.2009

5986

1345.         

ТИМОФЕЕВА Ю.С.

13.03.2009

5987

1346.         

ТУМАЕВА Е.В.

13.03.2009

5988

1347.         

ЛИСИНА Л.З.

13.03.2009

5989

1348.         

СЕРЕБРОВ М.Г.

13.03.2009

5991

1349.         

ВЕТОШКИНА Е.В.

13.03.2009

5992

1350.         

ПЛАТОНОВА А.В.

13.03.2009

5993

1351.         

МОТРОНЕНКО Н.В.

13.03.2009

5995

1352.         

МАЙОРОВА И.В.

13.03.2009

5996

1353.         

САРГСЯН Ю.М.

13.03.2009

5997

1354.         

НЕХОРОШЕВА А.А.

13.03.2009

5998

1355.         

СЫСОЕНКО В.Г.

09.04.2009

392-н

1356.         

ГУК И.В.

10.04.2009

6000

1357.         

МИКИТЮК А.В.

10.04.2009

6001

1358.         

МИКИТЮК А.В.

10.04.2009

6002

1359.         

ВДОВИЧЕНКО В.Д.

10.04.2009

6004

1360.         

ШУПТАР А.Н.

10.04.2009

6007

1361.         

БЛИННИКОВА И.Ю.

10.04.2009

6008

1362.         

ПАРПИЕВА Л.Л.

10.04.2009

6009

1363.         

ГУМИРОВА М.Е.

10.04.2009

6010

1364.         

МАЗЕПИНА Ю.С.

10.04.2009

6011

1365.         

КОДАК В.Ф.

06.05.2009

6014

1366.         

ГРИШКО С.С.

06.05.2009

6015

1367.         

ИОНОВА А.Г.

06.05.2009

6017

1368.         

ХРЕНЬ М.Н.

06.05.2009

6018

1369.         

ИБАДУЛЛАЕВ Р.Р.

06.05.2009

6019

1370.         

МЕДВЕДЕВ А.В.

06.05.2009

6020

1371.         

ЛЕВИЦКИЙ А.В.

06.05.2009

6021

1372.         

ГЛАЗКОВ С.Н.

06.05.2009

6022

1373.         

ИЛЬЯСОВА Л.М.

06.05.2009

6025

1374.         

СОКОЛОВ В.В.

06.05.2009

336-м

1375.         

БРОДСКАЯ И.С.

29.05.2009

348-н

1376.         

ВОРОНОВА Т.В.

11.06.2009

394-н

1377.         

ГРИНЕВ Е.А.

11.06.2009

396-н

1378.         

СМИРНОВА А.П.

12.06.2009

6027

1379.         

ВЯТКИНА А.В.

12.06.2009

6028

1380.         

ПОПОВА Ю.С.

12.06.2009

6029

1381.         

ГНЕДЫХ В.Я.

12.06.2009

6030

1382.         

БЫКИН В.В.

10.07.2009

6031

1383.         

МАКАРЫЧЕВА О.Ю.

10.07.2009

6032

1384.         

ВОЛЧЕНКО Е.А.

10.07.2009

6033

1385.         

ЛЕПЕЕВА С.Г.

10.07.2009

6034

1386.         

БЕКИРОВА З.Н.

10.07.2009

6035

1387.         

АБДУРАИМОВ С.З.

10.07.2009

6036

1388.         

ГИБОВА Е.С.

10.07.2009

6037

1389.         

ЛЕБЕДЕВА М.А.

10.07.2009

6038

1390.         

ЛЕБЕДЕВА Е.Е.

10.07.2009

6243

1391.         

ТЫРИНА А.В.

16.07.2009

6205

1392.         

СТЕПАНУХА В.С.

16.07.2009

398-н

1393.         

ЮСУПОВА В.В.

31.07.2009

337-м

1394.         

ГОРБАРУК А.И.

11.08.2009

138-з

1395.         

ЖАБКИН А.С.

14.08.2009

6042

1396.         

ИЛЬЯСОВ С.Н.

14.08.2009

6043

1397.         

КОЛЕСНИКОВ М.Г.

14.08.2009

6044

1398.         

ЧУМИКОВ П.Ю.

14.08.2009

6045

1399.         

КОЧУБЕЙНИК И.Н.

14.08.2009

6046

1400.         

АБЛЯЕВ М.Р.

14.08.2009

6047

1401.         

БОЯКИН В.М.

17.09.2009

399-н

1402.         

РЯБОВА А.Н.

09.10.2009

6050

1403.         

АРХИПОВ Е.Ю.

09.10.2009

6051

1404.         

ЦВИГУН И.А.

09.10.2009

6053

1405.         

ЦВИГУН В.А.

09.10.2009

6054

1406.         

МОЛОТКОВА Т.С.

09.10.2009

6056

1407.         

ЯВТУХОВСКИЙ О.А.

09.10.2009

6060

1408.         

СВИДРАК И.Н.

09.10.2009

6062

1409.         

ШУБА Е.Л.

09.10.2009

6064

1410.         

ИВАНОВА Е.П.

30.10.2009

338-м

1411.         

СТРАТЕЙЧУК Е.В.

13.11.2009

6067

1412.         

КРУПКА Е.В.

20.11.2009

б/н

1413.         

САРДАРЯН А.Р.

20.11.2009

5577

1414.         

ЛУКАШЕВИЧ В.А.

08.12.2009

6072

1415.         

ЖУКОВА Н.П.

25.12.2009

339-м

1416.         

КАМЕНЮК Е.П.

25.12.2009

340-м

1417.         

ПАЩЕНКО Ю.А.

16.02.2010

6079

1418.         

МАЗИНА И.М.

16.02.2010

6080

1419.         

КИРИЕНКО Л.В.

16.02.2010

6081

1420.         

ШВЫДЧЕНКО И.О.

16.02.2010

6082

1421.         

СТЕПАНОВА Н.В.

16.02.2010

6083

1422.         

ШЕВЕЛЕВА Е.В.

16.02.2010

6085

1423.         

СЛЮСАРЕНКО Е.Ю.

22.02.2010

366-н

1424.         

МАМБЕТОВА Н.Х.

12.03.2010

6087

1425.         

КАЗАРЯН В.А.

12.03.2010

6090

1426.         

ТАМЧИК Т.Г.

12.03.2010

6091

1427.         

ЦЫБЕНКО Ю.В.

12.03.2010

6092

1428.         

ДЕМЕНТЬЕВА К.А.

12.03.2010

6093

1429.         

КРИВОШЕЕВ Д.С.

12.03.2010

6094

1430.         

ГОРДИНСКАЯ М.А.

12.03.2010

6096

1431.         

ГИБЕРТ Г.П.

12.03.2010

6097

1432.         

РАДОВИЧ Л.Н.

08.04.2010

404-н

1433.         

АНДРИЕВСКИЙ С.А.

08.04.2010

405-н

1434.         

ПИЛИПЕЦ Н.И.

09.04.2010

6101

1435.         

СИНЕЛЬНИКОВ В.А.

09.04.2010

6100

1436.         

САЛЬВА Д.А.

09.04.2010

6102

1437.         

МАМАЕВА-СТЫЧИНСКАЯ И.А

09.04.2010

6103

1438.         

ТАМОШКИНА Т.С.

09.04.2010

6105

1439.         

ЦЫПЛАКОВА С.В.

16.04.2010

400-н

1440.         

НЕЧЕПОРЕНКО Л.А.

07.05.2010

6110

1441.         

СТАХАНОВА Т.В.

07.05.2010

6111

1442.         

ЮСОВА Н.Я.

07.05.2010

6112

1443.         

ОДИНЦОВ В.Н.

07.05.2010

6113

1444.         

ЗБАРАЖ Е.В.

07.05.2010

6114

1445.         

АНЮНИН В.П.

07.05.2010

6117

1446.         

ИГОЛЬЧЕНКО О.В.

07.05.2010

6118

1447.         

ЧЕРЛЕЦКАЯ Е.О.

07.05.2010

6119

1448.         

АСАНОВА А.М.

07.05.2010

6121

1449.         

ВЕЛИУЛАЕВА Е.В.

08.06.2010

140-з

1450.         

ДОВГАЛЮК А.Д.

10.06.2010

407-н

1451.         

АСАНОВ Б.М.

11.06.2010

6123

1452.         

ИСМАИЛОВ И.Р.

11.06.2010

6124

1453.         

САВЕЛЬЕВ А.А.

11.06.2010

6125

1454.         

ЛИТВИНЕНКО Е.В.

11.06.2010

6126

1455.         

СУДАКОВА О.М.

11.06.2010

6127

1456.         

ЧАЙКИН Ю.И.

11.06.2010

61208

1457.         

ЧАЙКИНА А.Ю.

11.06.2010

61209

1458.         

ЧАЙКИН С.Ю.

11.06.2010

6130

1459.         

КРАЙС О.В.

11.06.2010

6131

1460.         

ДУБРОВА В.В.

11.06.2010

6132

1461.         

ПУТИНЦЕВА Т.И.

11.06.2010

6133

1462.         

ЛЕОНОВА Е.А.

09.07.2010

6135

1463.         

БЕРЕЗУЦКИЙ Н.С.

09.07.2010

6136

1464.         

РАССКАЗЧИКОВ А.А.

09.07.2010

6138

1465.         

ГУЛЯЕВА А.Н.

09.07.2010

6140

1466.         

ТРУШ А.С.

09.07.2010

6141

1467.         

ГРИГОР Е.Л.

09.07.2010

б/н

1468.         

АМЕДИЕВА М.М.

11.08.2010

6376

1469.         

ПЕТРУНЬ Н.Г.

12.08.2010

408-н

1470.         

БАБАНОВА С.А.

13.08.2010

6142

1471.         

БАБАНОВА И.А.

13.08.2010

6413

1472.         

КОЛЕСОВА Е.С.

13.08.2010

6143

1473.         

КОСТЮК Н.С.

13.08.2010

6144

1474.         

ФОКИНА Л.А.

13.08.2010

6145

1475.         

СЛАВНОВА О.А.

13.08.2010

6147

1476.         

ХИТРИЧ Ф.Л.

13.08.2010

6149

1477.         

СИВОРОНОВ Д.А.

02.09.2010

409-н

1478.         

МИРОНЕНКО А.П.

13.09.2010

6150

1479.         

ЗЫБИНА И.Б.

13.09.2010

6155

1480.         

НЕНЯ З.И.

13.09.2010

6156

1481.         

САЛЕДИНОВ М.А.

03.10.2010

6075

1482.         

МАКСИМЕНКО А.В.

11.10.2010

6158

1483.         

ЗАХАРОВ А.В.

11.10.2010

6161

1484.         

МИХАЙЛЕНКО А.А.

11.10.2010

6162

1485.         

ЛОЗЕНКО Ю.Ю.

11.11.2010

411-н

1486.         

ДВОРЯТКИНА Л.Н.

11.11.2010

282-н

1487.         

ПАВЛЮК С.А.

09.12.2010

412-н

1488.         

ШИЛО И.И.

10.12.2010

6164

1489.         

ДУДНИК А.С.

10.12.2010

6165

1490.         

ЕФИМОВА Т.Ю.

10.12.2010

6166

1491.         

СЕИТ-АСМАНОВ Б.А.

30.12.2010

5506

1492.         

ГРИШКО С.Ю.

24.01.2011

6168

1493.         

ПРУДКИЙ А.А.

24.01.2011

6167

1494.         

ГОЛОВИНА О.И.

24.01.2011

6170

1495.         

РУССО А.С.

24.01.2011

6171

1496.         

ТРИАНДАФИЛОВ Н.И.

10.02.2011

414-н

1497.         

ДЕГТЯРЕВ А.С.

11.02.2011

6196

1498.         

ДЕГТЯРЕВА Е.С.

11.02.2011

6489

1499.         

ТАРНАПОЛЬСКАЯ С.А.

11.02.2011

6197

1500.         

ГАЙВОРОНСКАЯ А.Н.

11.02.2011

6198

1501.         

ГРЫНЫШИН М.В.

11.03.2011

6174

1502.         

БИГИЛЬДИН Р.И.

11.03.2011

6175

1503.         

КУСА Л.З.

11.03.2011

6176

1504.         

ВОЛЧЕНКО Н.А.

11.03.2011

6178

1505.         

ЛАРИОНОВА А.А.

11.03.2011

6179

1506.         

ЮКНЯВИЧУС А.Н.

11.03.2011

6180

1507.         

ГОРЕЛОВА Л.Н.

11.03.2011

6181

1508.         

КРАВЕЦ А.В.

11.03.2011

6182

1509.         

КРАВЕЦ Г.А.

11.03.2011

6183

1510.         

БОРОДИН В.Г.

11.03.2011

6184

1511.         

БУГИР Л.Л.

11.03.2011

6186

1512.         

СУКОРКИНА О.И.

11.03.2011

6187

1513.         

ЛЕГЕДИНА Е.А.

11.03.2011

6052

1514.         

КРОХМАЛЕВ Ю.Н.

11.03.2011

6188

1515.         

КЕРИМОВ Б.Э.

11.03.2011

6189

1516.         

КАДЫРОВ А.М.

11.03.2011

6191

1517.         

КРЫЛАТЫЙ В.Л.

08.04.2011

6199

1518.         

МЕЖМЕДИНОВ А.Б.

08.04.2011

6201

1519.         

МЕДВИДЬ М.И.

08.04.2011

6203

1520.         

СОЛОКОВА Е.Н.

08.04.2011

6202

1521.         

ЧЕРЕМНЫХ О.Н.

08.04.2011

5480

1522.         

ЧЕБОТАРЬ М.И.

15.04.2011

141-з

1523.         

ХИМИН Д.А.

20.04.2011

415-н

1524.         

КОТЮШКО Д.В.

21.04.2011

346-н

1525.         

АБИБУЛЛАЕВ А.А.

13.05.2011

6206

1526.         

РЯБОЕВА И.А.

13.05.2011

6208

1527.         

АМИНОВ Э.А.

13.05.2011

6209

1528.         

ГОНЧАРЕНКО В.Н.

13.05.2011

416-н

1529.         

МИХАСЁВА Д.А.

17.05.2011

3303

1530.         

СЛИВЕНКО Р.А.

10.06.2011

6215

1531.         

ПОПОВА Е.А.

10.06.2011

6218

1532.         

ШАТОН А.В.

10.06.2011

6220

1533.         

САВЕЛЬЕВА Т.С.

14.06.2011

417-н

1534.         

ДЕГТЕРЕВА Т.Х.

20.06.2011

142-з

1535.         

МОРОЗ С.Н.

28.06.2011

5544

1536.         

ПОВИТНИЦКАЯ М.Л.

08.07.2011

6223

1537.         

ФЕДЧЕНКО Н.С.

08.07.2011

6224

1538.         

АБКЕРИМОВА Л.И.

08.07.2011

6225

1539.         

АПРЫШКО Н.В.

08.07.2011

6227

1540.         

ВАВРЕНЮК К.А.

08.07.2011

6228

1541.         

ВАВРЕНЮК О.В.

08.07.2011

6228

1542.         

КУЦИНСКАЯ Т.С.

10.08.2011

244-н

1543.         

ФИШАР М.О.

12.08.2011

6231

1544.         

ПОДЮКОВ С.В.

12.08.2011

6233

1545.         

НАУМЕНКО М.О.

12.08.2011

6234

1546.         

ДОЦЮК А.В.

22.08.2011

143-з

1547.         

МАЙДАНЮК Ю.В.

22.08.2011

144-з

1548.         

ШИМАНОВА Н.А.

25.08.2011

199-м

1549.         

КУЗНЕЦОВА М.А.

09.09.2011

6235

1550.         

КОРОБИЦЫН А.Ю.

09.09.2011

6236

1551.         

КУЧЕРЕНКО О.О.

09.09.2011

6237

1552.         

СОРОКИН В.Н.

09.09.2011

6240

1553.         

СУМАРЮК Н.А.

09.09.2011

6241

1554.         

ЗУБКОВСКАЯ О.А.

09.09.2011

6242

1555.         

ТЕЛИК И.С.

05.10.2011

6251

1556.         

АЛИМСЕИТОВА И.Б.

05.10.2011

6252

1557.         

КОРЧАГИНА Е.Н.

05.10.2011

6255

1558.         

СОРОЧАН О.Л.

05.10.2011

6256

1559.         

НАБИЕВ И.А.

05.10.2011

6258

1560.         

КУЗЬМИНА О.Н.

05.10.2011

6259

1561.         

ЗИНЧЕНКО В.Д.

05.10.2011

6260

1562.         

АРАКАЕВА Л.П.

05.10.2011

6261

1563.         

МАТЛАШОВА Л.

05.10.2011

6262

1564.         

СИНЯВИНА И.В.

05.10.2011

6263

1565.         

КАТРИЧЕВА В.А.

05.10.2011

6265

1566.         

КОЛОДИЙ М.А.

05.10.2011

6266

1567.         

КОСЕНКО И.А.

05.10.2011

6267

1568.         

ЗАНИН Б.Б.

06.10.2011

418-н

1569.         

ПАТИНА А.С.

06.10.2011

420-н

1570.         

ЗАПОРОЖЕЦ Л.И.

06.10.2011

421-н

1571.         

ЗЕЛЕНОВ В.В.

06.10.2011

419-н

1572.         

ТРУХАНОВА С.А.

28.10.2011

346-м

1573.         

МАКАРОВА Е.П.

28.10.2011

347-м

1574.         

КОСТЕЦКАЯ А.С.

11.11.2011

6270

1575.         

ФИЛОНЕНКО В.В.

11.11.2011

6271

1576.         

ТОЛСТОПЯТОВА Н.Н.

18.11.2011

145-з

1577.         

ПОНОМАРЕВ А.С.

25.11.2011

323-м

1578.         

КОЗЛОВА О.В.

09.12.2011

6272

1579.         

МАРТЫНОВ В.А.

09.12.2011

6273

1580.         

ЖЕЛЕЗНЯКОВА Т.Н.

15.12.2011

146-з

1581.         

ЗАВГОРОДНЯЯ С.К.

01.01.2012

б/н

1582.         

КОРНИЕНКО Т.В.

13.01.2012

6276

1583.         

НИКОЛАЕВСКАЯ А.В.

27.01.2012

348-м

1584.         

ХОСВИЧ Д.В.

10.02.2012

6278

1585.         

ЧЕКАНОВА О.В.

10.02.2012

6279

1586.         

ТАТАРИНОВ А.С.

12.03.2012

6282

1587.         

ЗАВАЛЕВСКАЯ Е.Я.

12.03.2012

6283

1588.         

КИРОВА О.А.

12.03.2012

6285

1589.         

СУХОВА Т.С.

12.03.2012

6286

1590.         

СУХОВ Д.С.

12.03.2012

6287

1591.         

НУЖНЕНКО Н.И.

12.03.2012

6290

1592.         

ИЛЬЯСОВА М.

12.03.2012

6291

1593.         

ГОНЧАРЕНКО М.С.

12.03.2012

6292

1594.         

НАУМОВА Е.В.

12.03.2012

6293

1595.         

БАКИНА О.Н.

12.03.2012

6294

1596.         

ШАТОН В.В.

12.03.2012

6297

1597.         

БУРКУН А.А.

12.03.2012

6298

1598.         

РУБЦОВА Л.Г.

13.04.2012

6300

1599.         

ТИХОНОВ С.С.

13.04.2012

6301

1600.         

ПОЛЕВАЯ Я.В.

13.04.2012

6302

1601.         

ОЛЕЙНИКОВ А.В.

13.04.2012

6303

1602.         

ЯГЬЯЕВА З.А.

13.04.2012

6304

1603.         

КОВАЛЬСКИЙ Д.В.

27.04.2012

349-м

1604.         

ФОЗИЛОВА Ф.Р.

11.05.2012

6308

1605.         

АКИМОВ В.Н.

11.05.2012

6309

1606.         

ШАПОВАЛОВА А.Г.

11.05.2012

6310

1607.         

МЕДВЕДЕВ В.С.

11.05.2012

6311

1608.         

ТРОФИМЕНКО А.О.

14.05.2012

2975

1609.         

КУДАЕВА Ф.Ф.

08.06.2012

6313

1610.         

ЗВЯГИНА Н.А.

08.06.2012

6314

1611.         

ЭМИНОВ Э.Э.

08.06.2012

6315

1612.         

ЮХИМЕНКО Е.А.

08.06.2012

6316

1613.         

СЕДЕНКО Р.А.

08.06.2012

6318

1614.         

ИВАНОВА Е.Ю.

08.06.2012

6320

1615.         

ЧАЩИНА О.М.

13.07.2012

6322

1616.         

ГОРЛОВА О.Н.

13.07.2012

6323

1617.         

ШАТАЛОВА В.А.

13.07.2012

6324

1618.         

КЛЕНЫШЕВА Т.В.

13.07.2012

6325

1619.         

ДУБИНСКАЯ О.А.

13.07.2012

6328

1620.         

ДВОРНИЧЕНКО Л.А.

10.08.2012

6330

1621.         

СЕМЕНОВ В.П.

10.08.2012

6331

1622.         

КНЯЗЕВА Е.Г.

10.08.2012

6332

1623.         

АБДУЛАТИПОВА Н.А.

10.08.2012

6334

1624.         

ПРИХОДЬКО О.Я.

10.08.2012

6335

1625.         

ТИМОНИК А.В.

10.08.2012

6336

1626.         

ТАРАСЮК Е.С.

14.09.2012

6337

1627.         

ОХТИНОВ П.П.

14.09.2012

6338

1628.         

ЛИТВИНЕНКО В.Г.

14.09.2012

6339

1629.         

ПОГОРЕЛОВ Д.Е.

14.09.2012

6340

1630.         

ПРИХОДЬКО Я.Е.

14.09.2012

6341

1631.         

СЕЙТАСАНОВ И.А.

14.09.2012

6342

1632.         

ЮДИН Д.Н.

14.09.2012

406-н

1633.         

ИЛЬЧЕВСКАЯ Т.А.

12.10.2012

6345

1634.         

ПЕТРОВА И.А.

12.10.2012

6346

1635.         

СОКОЛОВ В.В.

12.10.2012

6347

1636.         

ГОЛДОБИН В.Н.

12.10.2012

6348

1637.         

ЗЕЙТУЛЛАЕВА З.Л.

12.10.2012

6349

1638.         

ЗЕЙТУЛЛАЕВ О.Л.

12.10.2012

6350

1639.         

ПИКОВЕЦ Н.Л.

12.10.2012

6351

1640.         

КАДЫЧНИКОВА С.Н.

12.10.2012

6352

1641.         

ЮМИНА Т.С.

12.10.2012

6353

1642.         

ЗУБОРЕВА О.В.

12.10.2012

6354

1643.         

КЕБА В.М.

12.10.2012

6356

1644.         

ДАЦЬКО Е.О.

12.10.2012

6358

1645.         

БРИЧ И.О.

12.10.2012

6359

1646.         

ГРИЦАЙ И.С.

12.10.2012

6360

1647.         

КЛЮЧНИК С.С.

28.11.2012

423-н

1648.         

ЛИБУХОВ А.В.

14.12.2012

6362

1649.         

ЧУЩЕНКО В.В.

14.12.2012

б/н

1650.         

КУДАЕВА И.М.

14.12.2012

6363

1651.         

ИСАЕВА Л.А.

14.12.2012

6364

1652.         

ОБОЙЧУК Д.П.

27.12.2012

350-м

1653.         

ТАРАНОВА Т.Г.

11.01.2013

6368

1654.         

БАРАНОВА Е.А.

11.01.2013

6369

1655.         

ТОЛМАЧЕВА В.В.

11.01.2013

6370

1656.         

ДЖАППАРОВА Г.К.

11.01.2013

6451

1657.         

САМОШКИНА А.Ю.

25.01.2013

147-з

1658.         

САВЧЕНКО И.В.

08.02.2013

6371

1659.         

КОРОБИЦЫН Ю.Ю.

08.02.2013

6372

1660.         

ЖИЗНЕВСКАЯ Н.А.

08.02.2013

6373

1661.         

ЖИЗНЕВСКАЯ В.А.

08.02.2013

6374

1662.         

БАБЕНКО В.А.

12.03.2013

6378

1663.         

ГАФАРОВ Р.Р.

12.03.2013

6379

1664.         

КУЛЬБАЧЕНКО А.А.

12.03.2013

6380

1665.         

КУЛЬБАЧЕНКО В.А.

12.03.2013

6381

1666.         

СУРИХИН Р.С.

12.03.2013

6382

1667.         

КОВПАНЕЦ В.О.

12.03.2013

6383

1668.         

КИСЕЛЬ С.А.

12.03.2013

6385

1669.         

МЕНТАРОВА Н.С.

12.03.2013

6386

1670.         

МИХАЙЛЕЦ Д.П.

12.03.2013

6387

1671.         

НИКОЛАЕВ Н.С.

12.03.2013

6388

1672.         

ЗИНЬКОВ А.Л.

12.03.2013

6389

1673.         

ЗИНЬКОВ Д.Л.

12.03.2013

6390

1674.         

ВЕЛИЛЯЕВА И.М.

12.04.2013

6392

1675.         

КУЗНЕЦОВ В.В.

12.04.2013

6393

1676.         

АБДУЛИНА Э.

12.04.2013

6394

1677.         

АРИФОВ М.И.

12.04.2013

6396

1678.         

АБДУРАИМОВ А.В.

14.05.2013

6397

1679.         

ЯКУБОВ Л.Д.

14.05.2013

6398

1680.         

ГОНОПОЛЬСКАЯ Н.С.

29.05.2013

425-н

1681.         

КОЗУБ С.Ю.

14.06.2013

6401

1682.         

СМАГЛИЙ А.В.

14.06.2013

6402

1683.         

ГОЛОВКО П.П.

14.06.2013

6403

1684.         

КОРЕНЮК О.Ю.

14.06.2013

6404

1685.         

КУЛИКОВ И.А.

12.07.2013

6406

1686.         

ГАФАРОВ Р.

12.07.2013

6407

1687.         

НИКОЛАЙЧУК Д.С.

12.07.2013

6408

1688.         

КРАВЕЦ Е.И.

12.07.2013

6409

1689.         

ФОМИН С.С.

09.08.2013

6412

1690.         

ГАСПАРЯН Н.Г.

13.09.2013

6414

1691.         

ВОРОБЬЕВА Л.С.

13.09.2013

6415

1692.         

МАЗЕПИНА В.С.

13.09.2013

6416

1693.         

ЧЕРНОВА Е.В.

13.09.2013

6417

1694.         

КОШЕТАР Л.Н.

13.09.2013

6418

1695.         

ТИМОФЕЕВА М.В.

13.09.2013

6419

1696.         

КАЛИНИН М.С.

26.09.2013

5918

1697.         

САФОНОВА И.В.

15.10.2013

6421

1698.         

УСОВА О.Н.

15.10.2013

6422

1699.         

СТРИЛЕЦ И.А.

15.10.2013

6423

1700.         

ЕВДОКИМОВ А.А.

15.10.2013

6424

1701.         

СУТОРМИН А.В.

15.10.2013

6425

1702.         

ПОЗУР С.В.

15.10.2013

6426

1703.         

ХЮРГЕС Д.А.

08.11.2013

6431

1704.         

НИКИТИНА О.Ф.

08.11.2013

6432

1705.         

СОПЫЛЮК И.М.

08.11.2013

6433

1706.         

АЛИБЕКОВА Н.Б.

08.11.2013

6434

1707.         

ОНИЩЕНКО Т.Н.

27.11.2013

426-н

1708.         

ДЗУНДЗА Т.В.

29.11.2013

351-м

1709.         

КРАСЮК О.Л.

29.11.2013

352-м

1710.         

ПРОХОРЕНКО В.Ю.

13.12.2013

6435

1711.         

СИДЕЛЬНИКОВА А.О.

13.12.2013

6436

1712.         

МИХАЙЛОВА.Ю.В.

13.12.2013

6437

1713.         

МИХАЙЛОВА И.Г.

20.12.2013

149-з

1714.         

АБДУЛЛАЕВ Т.А.

17.01.2014

6439

1715.         

СЕЙТУМЕРОВА С.С.

17.01.2014

6441

1716.         

БОРОДУЛИНА О.А.

17.01.2014

6442

1717.         

ХЛУС Е.А.

14.02.2014

6445

1718.         

САВЕНКОВА О.А.

14.02.2014

6446

1719.         

ЧЕРВЯКОВА Г.П.

14.02.2014

6447

1720.         

ГОРОЩУК А.В.

19.02.2014

150-з

1721.         

ГОРДИЙ Е.А.

28.02.2014

353-м

1722.         

КАНТАЛИНСКАЯ Л.Р.

28.02.2014

354-м

1723.         

БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Н.А.

28.02.2014

355-м

1724.         

АФАНАСЬЕВА Н.Б.

18.03.2014

6448

1725.         

МАЛАХОВА Г.А.

18.03.2014

6449

1726.         

ХАЛОВ В.С.

27.03.2014

6152

1727.         

МАЛЕВСКИЙ С.В.

12.09.2014

329-м

1728.         

АТАЛАЙ М.Н.

17.04.2016

6193

1729.         

МАВРИН А.В.

04.05.2016

6454

1730.         

КРАПИВИН С.В.

14.11.2016

6457

1731.         

ОНИЩУК А.А.

18.01.2017

6459

1732.         

ДЯЧЕНКО В.А.

15.03.2017

6461

1733.         

ОРЛОВА Н.Н.

05.05.2017

6453

1734.         

КУДРЯВСКИЙ Е.Ю.

05.05.2017

6464

1735.         

РАГУЛИНА Е.И.

05.05.2017

6465    

1736.         

ЛЕВЧЕНКО Е.А.

07.06.2017

6468

1737.         

ЕЛИСЕЕВ А.В.

07.07.2017

6470

1738.         

ЗИЯДИНОВ А.Б.

27.08.2017

6476

1739.         

БОРСАК З.В.

24.11.2017

6472

1740.         

АПАНАСЕНКО Д.А.

24.11.2017

6473

1741.         

МАМБЕТОВ С.Р.

24.11.2017

6474

1742.         

БУРДЫМ К.И.

03.12.2017

5617

1743.         

КОЛЕСНИК Е.В.

26.03.2018

2276

1744.         

ОДИНЦОВА А.А.

25.04.2018

270-н

1745.         

ДОРОШЕНКО С.В.

25.04.2018

6479

1746.         

ЛЫСЯКОВА О.Л.

29.08.2018

6483

1747.         

ЯРОВАЯ Е.Н.

11.09.2018

6484

1748.         

ЛЯШЕНКО Е.А.

03.12.2018

6488

1749.         

ЕРМАНОВ А.К.

11.04.2019

6490

1750.         

ОСТАПЧУК С.В.

11.04.2019

6491

1751.         

БАТАЕВА Э.Х.

06.05.2019

6493

1752.         

ЗИМИНА Е.И.

07.06.2019

6494

1753.         

ДАВЫДЕНКО А.Д.

07.06.2019

6495

1754.         

ПОГРЕБНЯК Г.А.

07.06.2019

6496

1755.         

КИРЕЕВА Е.С.

17.07.2019

6497

1756.         

ВИШНИВЕЦКАЯ М.Б.

17.07.2019

6498

1757.         

ФЕДОРЧУК М.А.

23.07.2019

6500

1758.         

ФЕДИЧКИН В.И.

05.11.2019

6503

1759.         

ШПАКОВА В.А.

10.12.2019

6506

1760.         

ШАХОВА М.В.

10.12.2019

6507

1761.         

БОНДАРУК Н.В.

13.12.2019

6508

1762.         

КРАВЧЕНКО Д.А.

28.12.2019

6509

1763.         

АРГАСОВА Е.А.

29.07.2020

6511

1764.         

АРГАСОВА А.А.

30.07.2020

6512

1765.         

ЧЕРНЫШЕВА О.С.

25.08.2020

6513

1766.         

ШТЫКОЛЕНКО Е.Г.

16.09.2020

6514

1767.         

ГАЙВОРОНСКАЯ А.Н.

22.09.2020

6515

1768.         

РЫЖКОВ В.Я.

02.10.2020

6516

1769.         

КУЗНЕЦОВА Д.А.

02.10.2020

6517

1770.         

ЯКОВЕНКО С.В.

02.10.2020

6518

1771.         

ШЕЛУДЬКО Н.П.

20.10.2020

6519

1772.         

АНИКИНА Л.П.

20.10.2020

6520

1773.         

ДОЛЖИКОВА А.В.

20.10.2020

6521

1774.         

КУДРЯ Н.А.

21.10.2020

6522

1775.         

ПРОКОПИШИНА А.Н.

22.10.2020

6523

1776.         

ГРУНЬ К.В.

22.10.2020

6524

1777.         

ЛАЗАРЕВА А.Г.

23.10.2020

6525

1778.         

ВЛАДЫКИНА З.Ю.

27.10.2020

6526

1779.         

РЫЖКОВ В.Я.

02.12.2020

6527

1780.         

ДЫБЧИНСКАЯ Т.Л.

02.12.2020

6528

1781.         

ЗАГУЛЯЕВА Л.Г.

16.06.2021

6529

1782.         

ЛЕГЕЙДА В.С.

17.06.2021

6530

1783.         

КУДРЯВСКАЯ Н.И.

06.07.2021

6531

1784.         

ГОРБАЧЕВА А.А.

13.09.2021

6532

1785.         

ХАЛИЛЯН И.С.

13.09.2021

6533

1786.         

ГРИГОРЬЕВА А.В.

18.10.2021

6534

1787.         

АБЛАЕВА Л.А.

12.11.2021

6535

1788.         

КИРНОСОВА В.Е.

22.12.2021

6536

1789.         

ХАМИДОВА Д.А.

22.12.2021

6537


Вернуться назад